BRANNSKADER
- La autorisert installatør kontrollere og utbedre eventuelle feil eller mangler i det elektriske anlegget. Vi anbefaler el-kontroll hvert 5. år.
- Skift ut gammelt elektrisk utstyr
- Forlat aldri rom med tente stearinlys
- Ikke bruk sterkere lyspærer/rør i lysarmatur enn det som er anbefalt av produsenten
- Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når du sover eller er ute av huset
- Kontrollèr røykvarslere og brannslokkingsutstyr jevnlig. Seriekoblede røykvarslere anbefales. Husk å skifte batterier!
- Sjekk piper og ildsteder. Gamle teglsteinspiper blir svært varme under fyring, og må ikke dekkes til eller tapetseres.

VANNSKADER
- For å unngå fryste rør, sørg for at boligen er tilstrekkelig oppvarmet, også når du ikke er hjemme.
- Unngå frost ved å holde kjellerens vinduer lukket på vinterstid
- Steng av og tøm vannledninger/rør som er utsatt for frost vinterstid (utekran, hageledning o.s.v.)
-
Sluk må ikke tildekkes og bør renses minst to ganger i året
- Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin når du sover eller er ute av huset
- Vaskemaskin og oppvaskmaskin tilkobles fast avløp og vaskemaskin plasseres i rom med sluk. Slangene blir
morkne etter noen år og må sjekkes jevnlig
- Kontrollèr og rens gamle rør. Etter 20-30 år reduseres gjennomstrømningskapasiteten på grunn av matfett, såpe og lignende
- Se til varmtvannsberederen og sjekk for lekkasje
- Installer vannstoppventil
- Benytt autoriserte fagfolk ved modernisering/utbedring av våtrom og røropplegg.
- Alle i huset bør vite hvor hovedstoppekranen er. I tilfelle lekkasje/vannutstrømming må vanntilførselen stenges av umiddelbart. Blir huset stående tomt over lenger tid, anbefales det at hovedstoppekranen stenges

INNBRUDD- OG TYVERISKADER
- Når boligen forlates skal alle vinduer og dører være lukket og låst, også garasjeporten. Vinduer i luftestilling regnes ikke som lukket ved lengre fravær
- Ikke fortell på
sosiale medier at du er borte over tid
- Installer tyverialarm og tyverisikre vinduslåser