Jbf bank er en av bankene med lavest risiko i Norge. Konsernsjef Helge Dalen i Jbf mener den lave risikoprofilen opprettholdes når selskapet nå går inn i et nytt marked.

– Vår utlånsportefølje er i dag på ca. 15,5 milliarder, hvor hele 98 % er lån til personkunder. Med avtalen vil Jbf få tilført godt sikrede lån til borettslag i hele Norge, med like lav risikovekting som ordinære boliglån. Dette er i tråd med vårt mål om være en av de tryggeste og mest solide bankene i landet, sier Dalen.

Spennende forretningsmuligheter

Boligbanken er en nyetablert bank med utlån og kapitalforvaltning for borettslag og sameier som hovedoppgaver.

– Avtalen innebærer at Boligbanken blir avlastet med lån. Dette gir Boligbanken mulighet til å håndtere et større utlånsvolum og dermed øke markedsandelen. Denne samarbeidsformen gir spennende forretningsmuligheter både for Jbf og Boligbanken, sier Dalen.

Konsernsjef Helge Dalen. Foto

Strategisk viktig

Banksjef Thomas Nustad i Boligbanken ASA har sammen med et lite team brukt de siste to årene på å bygge den nye banken fra grunnen. Formålet har vært å lage en effektiv bank for et segment som normalt får lite oppmerksomhet blant etablerte banker, boligselskaper og borettslag.

– Ved oppstart har Boligbanken en potensiell utlånsportefølje på ca. 15 milliarder. Denne avtalen lar oss hjelpe langt flere kunder til bedre betingelser enda raskere, sier Nustad.

For den nyetablerte banken har det vært viktig å finne en trygg, langsiktig og strategisk partner.

–  Det er flere andre boligbyggelag som ønsker å tilby sine kunder gode bankprodukter og effektive løsninger. Samarbeidet mellom våre to banker blir strategisk viktig for alle parter. I tillegg har Jbf en profil som utfyller Boligbanken på en god måte, forteller Nustad.

Om samarbeidsavtalen

 • Samarbeidsavtale inngått mellom finanskonsernet Jbf (Jernbanepersonalets bank og forsikring) og Boligbanken ASA.
 • Jbf bank får tilført lån gjennom en syndikeringsavtale med varighet på syv år.
 • Jbf går samtidig inn med 32,8 millioner kroner i Boligbanken ASA gjennom en emisjon. Dette tilsvarer en eierandel på 9,57 prosent.

Om Jbf bank og forsikring

 • Jbf bank og forsikring er et finanskonsern bestående av sparebanken Jbf bank og forsikringsselskapet Jbf forsikring.
 • Finanskonsernet er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester til utvalgte kundegrupper.
 • Jbf tilbyr gunstige forsikringer og banktjenester hovedsakelig til ansatte som jobber i selskaper knyttet til jernbanen og deres familie.
 • Bankdelen av virksomheten er en sparebank i Eika-alliansen. Jbf har ni kontorlokaler spredt over hele Norge.
 • Finanskonsernet har om lag 170 ansatte.

Om Boligbanken ASA

 • Etablert av tre boligbyggerlag: BORI BBL på Romerike, Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL), men aksjonærlisten inkluderer også Haugesund Boligbyggelag (HAUBO) og Enqvist Boligforvaltning i tillegg til Jbf.
 • Formålet er å være mer konkurransedyktige og utvide tjenestespekteret.
 • Den nye banken utfordrer dermed de tradisjonelle bankene og OBOS-banken i dette markedet.
 • Boligbyggelagene forvalter store innskudd og utlån og legger vekt på lokal forankring, samt kunnskap og skreddersøm til sine kunder.

Kontaktpersoner
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

 • Konsernsjef Helge Dalen i Jbf, tlf. 918 58 275
 • Markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Gjuv Pedersen i Jbf, tlf. 402 16 447
 • Administrerende direktør i Boligbanken ASA Thomas Nustad, tlf. 480 58 757