Forsikringsproduktene til Jbf har i en årrekke kun vært tilgjengelig for ansatte innen jernbanerelaterte selskaper og deres familier. Med den nye avtalen vil også Revisorforeningens medlemmer nå få tilgang til både bank- og forsikringstjenester fra Jbf.

– Det er en stor glede å ønske en ny kundegruppe, revisorene, velkommen inn i Jbf-familien. Revisorforeningen består av en solid medlemsmasse med en profil som passer oss godt. Vi tror at avtalen vil være gunstig både for Jbf, Revisorforeningen og ikke minst de nye kundene som nå får tilgang til våre tjenester, sier konsernsjef i Jbf, Helge Dalen. 

Milepæl

Jbf bank og forsikring har en 136 år lang historie og ble startet av og for ansatte innen jernbanen. I dag kan ansatte i mer enn 50 virksomheter som leverer tjenester til jernbanen, bli kunder i Jbf. Dette omfatter blant annet ansatte som jobber i Vy og Bane Nor, i tillegg til kunders barn. Selv om Jbf nå åpner opp for en ny kundegruppe, vil det fortsatt være et eksklusivt selskap for utvalgte grupper.

– Det nye samarbeidet markerer en milepæl i vår nye vekststrategi der vi vurderer samarbeid med bestemte kundegrupper også utenfor jernbanerelaterte selskaper. Vi er eid av våre kunder, og samarbeidet vil styrke vår konkurransekraft ytterligere. Dette er med på å sikre at vi i fremtiden fortsatt skal levere konkurransedyktige priser og den beste kundeopplevelsen for alle kunder i Jbf-familien, påpeker Dalen.

Fornøyd med nytt samarbeid

Gjennom samarbeidet vil Revisorforeningens medlemmer få mulighet til å kjøpe alle ordinære produkter i Jbf, som allerede har svært gode priser og vilkår. I tillegg er det utviklet en egen innboforsikring, med egne vilkår og priser, som kun tilbys Revisorforeningens medlemmer. Administrerende direktør i Revisorforeningen, Karen Kvalevåg, har tro på at avtalen vil bli populær blant medlemmene.

– Jbf har Norges mest fornøyde kunder uavhengig av bransje, og vi er glade for at vi nå kan tilby en fordelspakke med et ekstra godt bank- og forsikringstilbud til alle våre medlemmer. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier Kvalevåg.

Om samarbeidsavtalen

 • Samarbeidsavtalen mellom Jbf og Revisorforeningen er gjeldene fra 1. januar 2022
 • Medlemmer i Revisorforeningen får tilgang til alle ordinære produkter i Jbf og Revisorforeningen sin egne innboforsikring
 • Dette er Jbfs første kundegruppe utenom kjernegruppen jernbaneansatte

Om Jbf bank og forsikring

 • Jbf bank og forsikring er et finanskonsern bestående av Jbf bank og Jbf forsikring
 • Finanskonsernet er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester til utvalgte kundegrupper
 • Jbf tilbyr gunstige forsikringer og banktjenester hovedsakelig til ansatte som jobber i selskaper knyttet til jernbanen og deres familie
 • Jbf bank er en sparebank i Eika-alliansen og er åpen for alle
 • Jbf har ni kontorlokaler spredt over hele Norge
 • Finanskonsernet har om lag 170 ansatte
 • Jbf forsikring har i dag en kundegruppe på nærmere 78.000 husstander, om lag 150.000 personer, og 35.000 kunder i Jbf bank

Om Revisorforeningen

 • Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge
 • Foreningen arbeider for å sikre en relevant og fremtidsrettet revisjonsbransje. Viktige oppgaver er bransjens og næringslivets rammevilkår, faglig informasjon og veiledning til medlemmene, kurs- og etterutdanning og utgivelse av tidsskrifter
 • Over 5.000 individuelle medlemmer og 550 tilknyttede revisjonsforetak
 • Revisorforeningen har 25 ansatte og kontorer sentralt i Oslo

Kontaktpersoner i Jbf bank og forsikring

 • Direktør forretningsutvikling, Håkon Hommerstad-Tveit, tlf. 917 93 473
 • Konsernsjef, Helge Dalen, tlf. 918 58 275
 • Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Ole Gjuv Pedersen, tlf. 402 16 447