Kvartalsresultatene for andre kvartal 2022 viser at begge virksomhetene i JBF-konsernet opplever en sterk vekst. Mens JBF Forsikring pr. andre halvår har økt premieinntektene med 33,3 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, har JBF Bank hatt en utlånsvekst på 11,9 prosent de siste 12 månedene.

– De to selskapene i konsernet samarbeider stadig tettere, noe som bidrar til vekst og mer effektiv drift. Resultatene er et bevis på at vi lykkes med vår strategi om kapitalisering internt i konsernet, sier konsernsjef Helge Dalen i JBF.

Styrker egenkapitalen i banken

Halvårsresultatet for JBF Bank endte på 62,9 millioner kroner mot 71,8 i tilsvarende periode i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak nedskrivninger i bankens obligasjonsportefølje og lavere provisjonsinntekter på grunn av økte innlånskostnader. Den høye utlånsveksten og skjerpende kapitalkrav gjør at banken vil gjennomføre en rettet en emisjon mot JBF Forsikring på totalt 105 millioner kroner. Emisjonen vil, ved positiv behandling i Finanstilsynet, effektueres i fjerde kvartal og vil styrke bankens egenkapital vesentlig. JBF Bank har en innskuddsdekning på 103,07 % og likviditeten har vært høy siste kvartal.

– Innskuddsdekningen til banken er svært gledelig. Vi har arbeidet hardt med å øke og holde på innskuddene. Vi ser nå effekten av at personkunder har økt sparingen sin hos oss. Dette er en klar fordel nå som innlånsprisene på funding stiger, sier Dalen.

JBF Bank passerte 20 milliarder kroner i forretningskapital ved utgangen av første halvår. Egenkapitalavkastningen var 8,1 prosent.

Tilnærmet nullresultat i forsikring

JBF Forsikring har som mål at mest mulig av verdiskapningen skal gå tilbake til kunder i form av lave premier. Forsikringsselskapet leverer i andre kvartal et forsikringsteknisk resultat på 1 millioner kroner, mot 50,5 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, da den positive effekten av pandemien preget regnskapet.

– JBF Forsikring er et gjensidig selskap, som eies hundre prosent av kundene. Vårt mål er å holde prisene så lave som overhodet mulig, og derfor er det gledelig at vi nærmer oss et nullresultat. Selskapet har en meget solid egenkapital og resultatet bekrefter at vi har truffet på strategien vår, sier virksomhetsleder for JBF Forsikring, Kathrine G Aamoth.

Kontaktpersoner

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

  • Konsernsjef Helge Dalen, tlf. 918 58 275
  • Konserndirektør forsikring Kathrine G. Aamoth, tlf. 468 31 251
  • Markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Gjuv Pedersen, tlf. 402 16 447