– Jbf bank valgte å kostnadsføre 26 millioner kroner forbindelse med bytte av kjernesystemleverandør fra SDC til TietoEvry. Årsresultatet før disse kostnadsføringene er på 115 millioner kroner, noe som er vårt beste resultat noensinne, sier Helge Dalen, konsernsjef i Jbf bank og forsikring.

Etter kostnadsføringene endte årsresultatet på 71,4 millioner kroner i 2020 mot 74 millioner kroner i 2019. 

– Jbf bank har nok en gang oppnådd vekst med økt forretningskapital og mange nye kunder. Det er spesielt gledelig at mange av våre forsikringskunder velger Jbf som sin bankforbindelse, sier Dalen.

Tilbakeførte nedskrivninger i 2020

Utlånsporteføljen til banken, inkludert utlån via Eika Boligkreditt, var på 14,35 milliarder kroner. Siden årsskifte 2019 har porteføljen vokst med 5,6 %. 

– Jbf bank har en konservativ utlånsportefølje bestående av 98 prosent personkunder og har derfor i liten grad hatt de samme utfordringene som andre banker i 2020. De to gjenstående prosentene av utlånsporteføljen er lån til borrettslag som er sikret i eiendom. Banken har tilbakeførte nedskrivninger på 4 millioner, som underbygger at vi trolig er Norges tryggeste bank, sier Dalen.

Økt samarbeid mellom bank og forsikring

Jbf bank er en del av finanskonsernet Jernbanepersonalets bank og forsikring (Jbf). Årsresultatet før skatt for konsernet endte på 314,6 millioner kroner i 2020 mot 346,8 millioner kroner i 2019.

– I 2020 har vi fått gode gevinster av å være et lite finanskonsern bestående av en bank og et forsikringsselskap. Vi har et stadig tettere samarbeid mellom de to selskapene, noe som bidrar til både vekst og fornøyde kunder, avslutter Dalen. 

Om Jbf bank og forsikring

Jbf banks hovedkontor ligger i Oslo, med avdelingskontorer i Hamar, Narvik, Mo i Rana, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen. Banken har 35 000 bankkunder i hele Norge. 

Jbf bank er del av konsernet Jbf bank og forsikring, som er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester. I tillegg til bankvirksomheten forsikrer Jbf om lag 75 000 husstander, som tilsvarer mer enn 150 000 personer over hele landet. Mens banken er åpen for alle, er Jbf forsikring et eksklusivt forsikringsselskap for utvalgte kundegrupper. Forsikringsproduktene tilbys ansatte eller medlemmer av selskaper og organisasjoner som har en avtale med Jbf.