Finanskonsernet, som består av en sparebank og et forsikringsselskap, opplevde vekst i begge selskapene i første halvår. Banken økte rentenettoen med 7,1 %, og forsikring økte premieinntektene med 7,7 % sammenlignet med første halvår i fjor.

– Forbedringer i den underliggende driften kombinert med bærekraftig vekst og høye finansinntekter gjør at vi leverer et meget sterkt resultat ved utgangen av andre kvartal, sier konsernsjef, Helge Dalen i Jbf bank og forsikring.

Driftsinntektene for finanskonsernet var ved utgangen av andre kvartal 779 millioner kroner, mot 637 millioner kroner i tilsvarende periode i 2020. Selv om Jbf forsikring fortsatt er lokomotivet i konsernet, velger stadig flere av våre kunder å samle både bank og forsikring i Jbf.

– I bank har vi en betydelig utlånsvekst i flere regioner i første halvår. Det viser at vi er konkurransedyktige på pris, og at banken klarer å kapitalisere på at forsikringsselskapet vårt har Norges mest fornøyde kunder, sier Dalen.