Rapporter

Her kan du laste ned års- og kvartalrapporter i PDF-format for JBF, samt Pilar 3-rapporter og SFCR-rapporter.

Rapporter: SFCR - Rapport om solvens og finansiell stilling

Rapporter: Pilar 3 bank

Finansiell kalender 2023

Her finner du datoene for når de ulike rapportene fra JBF blir publisert:

Årsresultater for 2022:

  • 10. mars 2022

Kvartalsresultater for 2023:

  • Q1 - 12. mai
  • Q2 - 18. august
  • Q3 - 10. november