Jbf - Konsernledelsen

Oversikt over konsernledelsen i Jbf bank og forsikring.
Konsernsjef Helge Dalen. Foto

Helge Dalen

Konsernsjef
Helge Dalen (1965) tiltrådte som konsernsjef for Jbf bank og forsikring august 2020, etter å ha vært konserndirektør og virksomhetsleder for Jbf bank, samt nestleder i Jbf siden 2015. Han har tidligere vært adm. banksjef i Drangedal Sparebank og adm. direktør i Bank2 ASA. Han har hatt en rekke styreverv, bl.a. i Sparebankforeningen i Norge og Finans Norge.

Direktør i forretningsutvikling Aud Østerhus Oland. Foto

Aud Østerhus Oland

Direktør forretningsutvikling
Aud Østerhus Oland (1968) er direktør for Forretningsutvikling, og tiltrådte stillingen i 2018. Hun er bankens nestleder og har ansvar for forretnings- og prosessutvikling, anti-hvitvask, kreditt og mislighold. Aud Østerhus Oland sitter i brukerstyret til Eika Depot. Hun har bl.a. utdannelse fra UIO, Handelshøyskolen BI, samt master innen ledelse.
Cecilie Skrede Jahren. Foto

Cecilie Skrede 

Direktør HR og organisasjonsutvikling
Cecilie Skrede (1973) har vært direktør for HR og organisasjonsutvikling siden 2018. Skrede har 20 års erfaring fra ulike roller innen HR-faget i bl.a. fra Forskningsrådet og Personalutvelgelse. Hun har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og en cand. mag. fra Universitetet i Lund.

Kathrine G. Aamoth

Konserndirektør forsikring
Kathrine G. Aamoth (1976) tiltrådte stillingen som konserndirektør forsikring i august 2021. Hun er utdannet siviløkonom og har mange års ledererfaring fra ulike forsikringsselskap, blant annet Tryg, Gjensidige og Codan.
Stine Borgen Kronback Arildslund. Foto

Stine Borgen Kronback Arildslund

Salgsdirektør
Stine Borgen Kronback Arildslund (1989) tiltrådte stillingen som salgsdirektør i 2019. Hun kommer fra rollen som regionsjef i Nordea for privatmarkedet på Romerike. Tidligere har hun jobbet i Nordea Danmark og Norge, som bl.a. kundekonsulent, bankrådgiver og banksjef.

Ole Gjuv Pedersen. Foto

Ole Gjuv Pedersen

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Ole Gjuv Pedersen (1983) har ledet markeds- og kommunikasjonsavdelingen siden februar 2019. Han har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon samt markedsføring. Han har bakgrunn fra Eksportkreditt Norge, Østfold Energi og Universitetet i Bergen. Han har en mastergrad i international public relations fra Cardiff University.
Lisbeth Marie Uvaag. Foto

Lisbeth Marie Uvaag

Økonomidirektør
Lisbeth Marie Uvaag (1988) er konserndirektør med ansvar for økonomi og tiltrådte stillingen i 2020, etter å ha vært Økonomisjef i selskapet siden 2017. Uvaag har 15 års erfaring fra bank, med ulike stillinger i Eika og Eidsberg Sparebank. Hun har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra BI.
Roger Røren. Foto

Roger Røren

IT-direktør
Roger Røren (1962) er direktør for IT. Han tiltrådte stillingen i 2017 og har tidligere hatt lederansvar i DNB, Sparebank1 og Storebrand. 

Konsernstyret

Konsernstyret har det formelle styreansvaret for begge virksomhetene: JS bank og JFG forsikring. 

Medlemmer: Lise-Lotte Solum, Jane B. Sætre, Øivind Gaarder, Rolf Jørgensen Ringdal, Catharina Munthe, Erik Engan, Gro Anita Lybeck (ansattes representant) og Robert Homstad (ansattes representant). 

Hamar kontor Jbf

Våre lokalkontor

Vi har kontor i 8 byer i Norge, alle med hyggelige folk som gjerne gir deg hjelp og veiledning.