Informasjon om behandling av personopplysninger

For å kunne tilby forsikringer må JBF Forsikring Gjensidig bruke personopplysninger. Her kan du lese om hvorfor vi innhenter personopplysninger, hvordan vi behandler informasjon om deg og hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket. Vi ber om at personopplysninger ikke sendes i ukryptert e-post.

Personvernerklæring