Rettshjelp

Rettshjelp

Hvis du som privatperson kommer i en uenighet/tvist, kan du ha rett på dekning av utgifter til juridisk hjelp. Rettshjelpsforsikring er inkludert i flere av våre forsikringer, og dekker utgifter til advokat ved tvist.

Om rettshjelpsforsikring

Dersom du er kommet opp i en tvist (uenighet), kan du søke om å få dekket utgifter til juridisk hjelp knyttet til det du har forsikret, i henhold til forsikringsvilkårene. Det er også mulig å søke dekning for utgifter til sakkyndige rapporter i tilknytning til tvisten.

Rettshjelpsforsikring er inkludert i våre forsikringer, for eksempel i husinnbohyttebilbåt og reise

Se forsikringsvilkårene for mer informasjon.

Har du kommet i en tvist?

Søknad med opplysning og dokumentasjon av tvisten kan sendes til oss på e-post: skade@jbf.no. Advokaten din kan også søke på vegne av deg. 

Spørsmål og svar knyttet til rettshjelp