En mer digital verden 

Samfunnet vårt er i stadig forandring, der flere tjenester som har blitt utført av mennesker blir digitale. Bank og forsikring er intet unntak. Dette er til stor fordel for kundene som etterspør en enklere økonomisk hverdag og ønsker å løse mesteparten av hverdagsøkonomien selv. Samtidig har vi som jobber i bank og forsikring tilegnet oss mer kompetanse. Vi skal være gode rådgivere som sammen med kundene våre finner de beste løsningene. I Jbf har vi redusere åpningstidene våre for besøkende som skal ta ut og sette inn penger, betale regninger og overføre mellom konti. Kundene våre kan bestille møter med banken der de kan få økonomisk rådgivning. Du som ønsker hjelp til å bruke mobil- og nettbank, kan ringe til kundeservice for å få veiledning. 

 

Hvordan få løst dine bankbehov uten fysisk oppmøte i banken?  

Overgangen til nettbank og mobilbank kan på mange måter oppleves utfordrende og utrygg.  Dette skyldes som regel at man ikke kan nok om dette, men også andre årsaker som gjør at man ikke er i stand til å benytte tekniske løsninger. Dette får vi tilbakemeldinger på fra våre eldre kunder og de med spesielle behov.  

Flere har møtt fysisk opp på bankkontoret for å få hjelp til regningsbetaling, kontooverføringer og kontanthåndtering fordi de enten ikke vet om sine muligheter digitalt eller har kunnskapen om hvordan de skal komme i gang.  

Lederen for Jernbanepensjonistene på Hamar og den lokale avdelingsbanksjefen har sett på utfordringer som skaper de største behovene for fysisk oppmøte i banken og hvordan disse utfordringene kan løses fremover.  

 

Kontanthåndtering  

Flere eldre bruker kontanter enten fordi de ikke har kompetansen om hvordan bankkort og nettbank  fungerer, eller fordi de har andre utfordringer ved bruk av tekniske løsninger.  

– Å ta ut kontanter i minibanker og betale regninger kontant kan være kostbart og ikke en løsning vi anbefaler, sier avdelingsbanksjef på Hamar, Ulf Rasmussen. De fleste tyveriene eldre utsettes for skjer i etterkant av kontantuttak, fortsetter han.   

Vi anbefaler bruk av kort ved betaling. Mange utsalgsteder har ikke ønsket å motta kontanter i disse dager, da dette er en potensiell smittebærer for koronaviruset.  

Trenger du kontanter, er det mulighet for å ta ut mindre beløp i dagligvarebutikken når det betales med kort. I dag vet vi at bank i butikk vil bli den fremtidige løsningen for kontanthåndtering, og flere av behovene vil bli dekt på en trygg og god måte der.

 

Regningsbetaling  

Regningsbetaling har for mange blitt løst elektronisk allerede i form av AvtaleGiro. I tillegg kan man velge å benytte den vanlige giroen i «girokassa» i de tilfellene hvor det ikke lar seg løse med AvtaleGiro eller det er manglende nettbanktilgang.  

Vi tilbyr nettbank til alle våre kunder, og inviterer inn til opplæring ved behov. Flere tar med seg et familiemedlem som kan stille opp som disponent. 

 

Disponent på konto  

Når det ikke lenger er mulig å komme til banken for å betale regninger og overføre penger, vil en god løsning være en disponent som kan utføre dette på nett. Dette er en god løsning for å hjelpe sine foreldre eller besteforeldre med dagligøkonomien. Når du er disponent, vil kontoen du disponerer komme opp i din egen nettbank i Jbf. BankID er en digital legitimasjon som kun skal brukes av personen den er utstedt til.  

– Vi ser at det er utfordrende for dem som ikke benytter nettbank å ta ut penger fra sparekonto eller overføre mellom konti, forteller Rasmussen. Her vil det være et behov for å gi noen av sine nærmeste, eller en verge, tilgang og fullmakt til å disponere kontiene i nettbanken. Fullmakt til disponering av bankkonti er også lurt hvis man, av ulike årsaker, ikke klarer å bruke minibankkort. Disponent av kontoen kan få et eget bankkort til kontoen, når vedkommende skal hjelpe til med kontantuttak og handling.  

–  Dere er velkomne til møte hos oss for å få hjelp med fullmakter, fortsetter Rasmussen. Du kan få hjelp med fullmakter og bestille møte ved å ringe kundeservice. 


Ulf Rasmussen - Jbf Hamar

Ulf Rasmussen er avdelingsbanksjef på Hamar-kontoret, som har mange besøkende.