Vi fraråder alle våre kunder å legge bilferien til utlandet denne sommeren. Har du med bilen din til utlandet kan det by på utfordringer dersom smittesituasjonen i Europa endrer seg.  

Reiserådene fra FHI og UD oppdateres fortløpende, og det er viktig at du holder deg oppdatert til enhver tid om du har planer om å dra utenlands. Her er sider vi anbefaler deg å følge med på:  

 

Kjøre bil utenfor Norges grenser? 

Det er ingen korona-begrensninger i bilforsikringen din og bilforsikringen er gyldig mens du er på reise. Likevel kan skadeoppgjør, transport og opphold vanskeliggjøres om du befinner deg i utlandet. Ifølge FHI står ethvert land fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. 

(Gjeldende informasjon fra 30.juni) 
Reiserådene oppdateres fortløpende, og du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regler i det landet du skal reise til. Du kan kjøre gjennom et karantenepålagt land, for eksempel Sverige, uten å måtte gå i karantene. Skulle du oppleve driftsstans, en skadehendelse eller blir nødt til å foreta et uforutsett stopp som kan utsette deg for smitte, kan det likevel medføre at du må i karantene.  

Er du for eksempel i et land som stenger landegrensene kan dette by på ekstra problemer. Det er nemlig sånn at hjemtransport av skadede kjøretøy vil måtte vente til landegrenser åpnes. Her er det også viktig å påpeke at eventuelle økte transportkostnader og lagringskostnader vil ikke omfattes/dekkes av oss.  

 

Husk før du reiser 

Velger du å dra til utlandet er det viktig at du også leser deg opp på reglene til landet du skal til, og som du passerer underveis.  

Vi viser også til informasjon om reiseforsikring i korona-tiden, som oppdateres fortløpende.