Ikke alle nordmenn er klar over at hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler, i tillegg til brannslokningsapparat eller husbrannslange. Selv om du har dette på plass, er det mange som glemmer å vedlikeholde dette regelmessig.

Røykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta. Røykvarsleren skal sjekkes og du bør bytte batteriminst en gang i året. Det er bedre å bytte batteri for ofte, enn for sjeldent. Vi anbefaler også at du har flere enn én.

I tillegg må du huske å vende pulverapparat opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og du bør sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Sjekkliste for å sikre deg best mulig mot hyttebrann 

  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
  • Ha alltid ekstra batterier i reserve
  • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
  • Gå aldri fra levende lys
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hytta når elektriske apparater er i bruk
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
  • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

Noen røykvarslere er tatt tilbake fra markedet fordi de kan kortslutte eller rett og slett være brannfarlige. Les mer om hvilke type røykvarsler som du bør ha her, så du får skiftet din egen ut dersom du har en gammel som burde vært byttet  ut. 

(Kilderbrannvernforeningen.no