Ifølge tall fra SSB er det ca. 962 414 nordmenn og 23,6% av alle husholdninger i Norge som leier bolig. Og dessverre havner mange utleiere i konflikt med leietakere om mangler og skader. Derfor er det smart å ha utleieforsikring!

Kort om utleieforsikring

Utleieforsikringen kan sikre deg mot eventuelle tyverier og skadeverk. Vanligvis dekker innbo- og boligforsikring slike skader, men det er annerledes når du leier ut deler eller hele boligen eller hytta. Derfor er det anbefalt at du som utleier setter deg godt inn i hva innbo- og boligforsikringen din dekker. Det kan fort koste deg flere tusen kroner dersom du må dekke alt av skader som er forårsaket av en leietaker.

Utleieforsikring dekker:

  • Skadeverk, som innebærer at leietakeren påfører skade med viten og vilje.
  • Tap av husleieinntekter.
  • Utgifter til utkastelse av leietaker.

Har du hus- eller hytteforsikring, kan du se i forsikringsbeviset ditt om du har utleieforsikring. Har du ikke dette kan du kontakte oss på 21 62 26 00, så hjelper vi deg.

Gode tips til deg som utleier

  • Det aller viktigste er å sørge for å ha en utleiekontrakt og depositum. Det anbefales å ha depositumet på en egnet depositumskonto, der ingen parter kan røre pengene uten den andres samtykke. (Standard utleiekontrakt finner du hos Forbrukerrådet).
  • Sjekk referanser. Referanser kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med din leietaker, samt gi bekreftelse på at du kan stole på personen som ønsker å leie din bolig.
  • Det kan være lurt å dokumentere tilstanden på boligen du leier ut før utleie i form av for eksempel en takst. Alminnelig slitasje og elde må påregnes ved utleie og er ikke en skade. Et godt tips er å ta bilder før innflytting.
  • Utleier bør informere leietaker om at eventuelle skader skal meldes til utleier så snart som mulig, slik at skaden ikke meldes inn for sent i forhold til forsikringsavtalen.
  • Leietaker bør gjøres kjent med sine plikter med tanke på låsing/sikring av dører og vinduer, samt hvor stoppekranen er i tilfelle vannskade. 
  • Det bør også monteres Aquastop/Waterguard i boligen og nok brannvarslere. I tillegg bør brannslukkingsapparat være lett tilgjengelig i boligen.