I 2021 rykket brannvesenet ut til 1 644 branner og branntilløp på komfyrer. Den vanligste årsaken for brann på komfyren skyldes ikke teknisk feil, men rett og slett at man har glemt maten. Det vil si at «kokken» glemmer maten som står på komfyren, maten blir svidd og tar til slutt fyr. I jula er det mye som skal gjøres, vi lager mer mat enn ellers i året, og det er mer alkohol enn ellers - noe som gjør at mat fort kan glemmes. Det kan få alvorlige konsekvenser, så derfor anbefaler vi alle å være påpasselige når man skal lage mat. 

Komfyrbrann er farlig av flere grunner

Komfyrbrann skyldes ofte tørrkoking eller overoppheting. Hvis maten tørrkoker lenge, og det blir så varmt at det utvikles røykgasser, kan det i verste fall føre til kullforgiftning og død. Røykgassen inneholder blant annet giftig karbonmonoksid som kan være svært skadelig. Fjernes ikke maten fra komfyren, kan det også oppstå brann. Denne brannen spres raskt til fettet som er i kjøkkenviftefilteret. Står viften i tillegg på, vil den gi næring til brannen og konsekvensene kan bli fatale.

Ikke lag nattmat på komfyren

Nesten halvparten av alle dødsbranner er relatert til alkohol. Ofte skyldes dette komfyrbranner som starter med et ønske om å lage seg nattmat, men som man glemte eller sovnet fra mens man venter på at maten skal bli ferdig. Vi anbefaler derfor at du holder deg unna komfyren når du kommer hjem fra fest. Må du ha mat etter festen, er det lurest å kjøpe seg en matbit på vei hjem.

6 tips for å sikre deg mot brann

  • Ikke gå fra komfyren når den er i bruk. Lages det mat på komfyren, må noen være til stede på kjøkkenet for å følge med. Tørrkoking er den vanligste årsaken til brann på kjøkkenet.
  • Installer komfyrvakt dersom du ikke har dette. En komfyrvakt varsler med lyd- og lyssignal om den oppdager fare for brann. Hvis ingen reagerer på alarmen, kutter komfyrvakten av strømmen til komfyren før temperaturen på kokeplaten blir så høy at det er fare for brann.
  • Rens filteret i kjøkkenviften din. Den fylles med fett og matrester, og ved høy temperatur fra komfyren kan kjøkkenvifta ta fyr. 
  • Har du brukt elektriske apparater til matlagingen? Trekk ut støpselet når du er ferdig. I følge Brann- og redningsetaten starter 1 av 4 branner i elektrisk utstyr.
  • Ikke lag varm nattmat hjemme. Kjøp heller mat på vei hjem - det er mye tryggere.
  • Til slutt: Ha nok røykvarslere installert i hjemmet ditt, og husk å bytte batteri på dem nå før jul.

Kilde: Oslo Kommune og Brann- og redningsetatens egne tips.