Hva er en kollektiv forsikring?

Kollektiv forsikring er en forsikringsordning for en gruppe personer som forsikres på samme forsikringsavtale og på like vilkår. Denne typen forsikring er vanligvis fremforhandlet av en organisasjon eller forening på vegne av medlemmene sine. Kollektiv forsikring er ofte inkludert i medlemskapet ditt, men kan også være et eksklusivt tilbud som er forhandlet frem som kun du som medlem kan kjøpe. 

Hva er forskjell på kollektiv forsikring og privat forsikring?

Som oftest vil en kollektiv forsikring være mer som en pakke med fastsatte vilkår, pris og forsikringssummer som kun er tilgjengelig for deg som medlem eller ansatt. Private forsikring er tilgjengelig for alle* og kan ofte tilpasses etter eget behov. Her kan pris, forsikringssummer og vilkår variere i større grad.  

Er kollektive forsikringer nok?

Det vil alltid lønne seg å ta en god gjennomgang av hvilke forsikringer du har, gjennom kollektive ordninger, arbeidsplassen og privat. Siden kollektive forsikringer ikke er tilpasset enkeltbehov, kan det være at du behøver å forsikre deg ytterligere. Vi ser ofte at det er nødvendig med en privat personforsikring i tillegg til de kollektive personforsikringene.

Ønsker du en gjennomgang av dine forsikringer med en forsikringsrådgiver? Ring oss på 21 62 26 00.

 

*Forsikringene i Jbf kan kun kjøpes av bestemte kundegrupper. Se hvem som kan bli kunde hos oss her.