Mange boligeiere er ikke klar over at skader som nevnt ovenfor ikke omfattes av ordinær boligforsikring. Slike skader kan forårsake store økonomiske konsekvenser og de oppstår både i nye og eldre boliger.

Biologiske skader utvikler seg over tid og ofte i det skjulte. Skadene oppdages typisk i forbindelse med oppussing eller andre bygningsmessige tiltak. Forsikringen dekker skadeutviklingen i perioden boligen har vært forsikret, og lang sammenhengende forsikringstid er alltid en fordel når en skade blir oppdaget. Dette betyr at det er like viktig å forsikre et nytt som et gammelt hus.

 

Hva dekker råte- og skadedyrforsikring?

Med tilleggsforsikringen råte- og skadedyrforsikring inkludert i din forsikring vil du være godt sikret. Denne leveres av vår samarbeidspartner Norsk Hussopp Forsikring, som er eneste forsikringsselskap i Norge som spesialiserer seg på biologiske skader forårsaket av råte, dyr og insekter. Forsikringen omfatter følgende:

  • Skade på bygning som skyldes ekte hussopp og andre råtesopper
  • Skade på bygning som skyldes treødeleggende insekter
  • Skader etter skadedyr som mus og rotter
  • Bekjempelse av skadeinsekter, som for eksempel veggedyr og kakerlakker
  • Bekjempelse av mus og rotter
  • Flere bekjempelsesforsøk dersom skadeinsektene ikke blir borte 

Hvorfor bør du ha råte- og skadedyrforsikring?

Et råteangrep vil utgjøre et problem i forhold til bærende konstruksjoner ved at områder råtner og svekkes. Dyr, som mus og rotter, og treødeleggende insekter kan påføre bygninger betydelige skader.

Det er vanskelig å forhindre at slike skader kan oppstå i din bolig. Det er heller ikke lett å forutse omfanget av en potensiell skade. Derfor oppfordrer vi våre kunder til å velge råte- og skadedyrforsikring, slik at du får hjelp og bistand når du trenger det. Les mer om vår super husforsikring her.