Jevnlig vil vi oppleve ekstremvær. I januar 2021 var det stormen Frank som herjet, mens nå er det ekstremværet Gyda som skal innta store deler av Sør-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Slikt ekstremvær kan dessverre føre til at mange husstander blir strømløse og gi store materielle skader. Været kan vi verken styre eller få gjort noe med, men alle kan forberede seg slik at konsekvensene av slikt vær blir mindre. Vi har bedt Stine, fagansvarlig i Jbf bank og forsikring, om å gi sine tips til hvordan du kan redusere sjansen for skader i slikt ekstremvær. 

  • Ta turen ut i hagen, terrassen eller på uteplassen din, og sikre alle løse gjenstander. Eksempler på dette kan være hagemøbler, grill, teltpaviljonger osv. 
  • Eier du en trampoline, bør denne demonteres, eventuelt sikres.
  • Sørg for at dører og vinduer er forsvarlig lukket. Vinden tar lett tak i disse dersom de ikke er lukket. 
  • Hvis du har mulighet, sjekk taket for løse takstein eller plater som vinden kan ta tak i. 
  • Campingvogner og bobiler bør settes i le for vinden, da dette er store kjøretøy som kan veltes av kraftig vindkast.
  • Å parkere bilen i garasjen er lurt. Står bilen utendørs bør du parkere den vekk fra trær eller andre gjenstander som kan fly med vinden eller velte.
  • Sørg for god innfesting/forankring av lette konstruksjoner som naust, levegger, lekehus, uthus osv.
  • Skader på tak og vegger bør sikres så godt som mulig mot eventuelle vannskader.

Dersom du skulle være så uheldig å få skade, så meldes skaden inn på Min side så snart som mulig. Ikke kast skadet løsøre dersom dette ikke er avtalt med oss. Vi anbefaler deg at du samler dette opp og legger det på et forsvarlig sted, slik at det ikke kan forvolde ytterligere skade. Skader som følge av storm, dekkes av naturskadeforsikringen. 

Hold deg oppdatert om værforholdene der du bor på Yr.no.