6 gode grunner til å sette bilforsikringen i ditt navn hos oss.

  1. Bonus – er en gode du tjener opp ved skadefri kjøring. Hos oss får du 60% i startbonus når du forsikrer bil for første gang. Hvis foreldrene dine setter forsikringen i sitt navn, må du starte helt på nytt med å opparbeide deg bonus den dagen du skal kjøpe drømmebilen.

  2. Det blir billigere – Ja, det virker kanskje dyrt nå, men det blir billigere på sikt.

  3. Du kan ikke få mammas bonus – Bonus er individuelt og kan ikke overføres fra foreldre til barn.

  4. Hvis du står som hovedeier i vognkortet, er det du som må tegne forsikring på bilen – Unntak av regel er biler som er registrert på ektefeller og samboer eller trygdebil der det er mindreårige som eier bilen.

  5. Du blir mer selvstendig – Du er voksen og kan ordne opp selv.

  6. Lett å få regning, enkelt å videresende – Kanskje foreldrene dine heller kan hjelpe deg økonomisk med regningen slik at du kan ha den i ditt eget navn.

  7. Hos oss får du blant markedets beste priser - I JBF får du konkurransedyktige priser og vilkår.