Gnagere som mus og rotter søker varme og tilgang til mat.
De gnager på bortimot alt, og det er ikke uvanlig at de gnager på strømledninger og vann- og avløpsrør, noe som kan gi opphav til brann, vannlekkasjer og kloakkproblemer.
Rotter ødelegger isolasjon i vegg og kan bygge bol. Rotter som dør i vegg, gulv og tak kan også gi ekstremt ubehagelig lukt som det kan ta uker og bli kvitt.

For å unngå gnagere kan du

  • gjøre miljøet rundt huset ditt mindre attraktivt ved å fjerne busker, høyt gress og rusk ved siden av fasaden slik at de ikke har noe sted å gjemme seg.
  • tette alle inngangshull med netting.
  • unngå at mat som nedfall fra frukttrær og fuglemat blir liggende på bakken
  • oppbevare søppel på en trygg og beskyttende måte.

Kjøkken
Det er ganske vanlig at mus finne veien inn gjennom rør, spesielt på kjøkkenet. Se til at rørgjennomføringer under for eksempel kjøkkenbenken er forseglet/ tett.

Loft
En annen plass å holde et øye med er loftet. Oppbevaringsbokser er et perfekt gjemmested for mus, spesielt hvis de inneholder klær og andre tekstiler.
Derfor er det lurt å bruke plastbokser med lokk, slik at musen ikke kommer seg inn.