Slik kan du unngå skader når du sykler

  • De alvorligste skadene i sykkelulykker er hodeskader, så bruk hjelm. Hjelm er ikke påbudt, men anbefales på det sterkeste!
  • Sørg for å bli sett med synlige klær og ved å plassere deg fornuftig på veien. Bruk lys på sykkelen når det er mørkt.
  • Unngå å ligge i bilens blindsone.
  • Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring.
  • Vær oppmerksom på parkerte biler, bildører kan plutselig kan åpne seg.
  • Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt, og respekter rødt lys i veikryss.
  • De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss, vær derfor ekstra oppmerksom her. Du må være sikker på at andre trafikanter ser deg, gi tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.
  • Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Pass på at bilisten har sett deg – og ikke plutselig svinger til høyre.
  • Se opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Forsikre deg om at disse har sett deg, og viker for deg.
  • Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.

Noe utstyr er påbudt på sykler

Sykkel er definert som kjøretøy i Trafikkreglene, og det stilles en del krav til sykkelen. Det er påbudt med ringeklokke, reflekser og to separate bremser når du sykler på offentlig vei. Les mer om de ulike kravene på Trygg Trafikk sine sider.