Rentesatsene på utlån økes med inntil 0,25 prosentpoeng. Tilsvarende økes rentene på innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 8. november 2022. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 21. desember 2022. Du finner full oversikt over de nye renteendringene i prislisten vår.

Kunder vil de nærmeste dagene motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd.