Du har sikkert hørt mange ganger at sparing i fond gir deg bedre avkastning på sparepengene dine. Samtidig synes du kanskje det virker litt skummelt å flytte sparepengene fra den kjente og kjære sparekontoen, og over til et fond som potensielt har høyere risiko. Men fond trenger ikke være så komplisert og vanskelig.

Tre ulike typer fond

Kort fortalt finnes det tre ulike typer fond. Aksjefond har høyest risiko, kombinasjonsfond har lavere risiko, mens rentefond har lavest risiko. Det er fint mulig å spre pengene dine over flere fond, og dermed også spre risikoen.

Administrerende direktør i Eika Kapitalforvaltning Bjørn Ståtto, forklarer at dette er et av temaene man kan diskutere i en samtale med en rådgiver i den lokale sparebanken:

– Kundene kan investere i så mange fond de ønsker, men vi anbefaler å ha en begrenset portefølje. Basert på hvor risikovillig kunden er, settes det sammen en fondsportefølje som kan bestå av ett fond eller en kombinasjon av to eller tre.

Les mer om våre fond

Fond etter geografi

Fond organiseres gjerne også etter geografi. Blant Eikas fond finnes det tre som lar deg investere i henholdsvis det norske, det nordiske og det globale markedet. Investeringsdirektør Stig Erik Brekke forteller at mange nye fondskunder er opptatt av å investere i nettopp det norske markedet:

- Er du vant til banksparing, virker det nok tryggere å plassere i norske aksjer. Da kan du investere i aksjer du kjenner igjen, og man føler at man får informasjon om markedet fordi TV2 og NRK følger utviklingen på Oslo børs, sier han.

Når du har spart mer, vil du se at det kan være fornuftig å spre risikoen litt. Derfor har Eika også et Norden-fond. Det gir økt eksponering også mot industri i Sverige og legemiddelindustrien som er stor i Danmark.

I tillegg har Eika et globalt fond. Da kan du spre investeringene rundt i verden, og delta i verdiskapning globalt.

- Men vi har flere fond som fordeler investeringene i de ulike markedene. Eikas mest populære fond – Eika Spar – investerer halvparten i Norge, tre femtedeler globalt, og to femtedeler i Norden, forteller Bjørn Slåtto.

Etiske og verdiorienterte investeringer

Kanskje er du også opptatt av at pengene dine skal investeres på en forsvarlig måte som tar hensyn til for eksempel miljø og arbeideres rettigheter? I stedet for å tilby egne «etiske» fond, har Eika i stedet lagt seg på en enkel linje:

– Når vi velger hvilke selskaper vi skal investere i, sjekker vi dem opp mot listen Norges Bank bruker for oljefondet. Står det på det på listen over selskaper de ikke investerer i, investerer heller ikke vi i det, forteller Slåtto.

Det er heller ingen hemmelighet at aksjemarkedet svinger, og det følger alltid en risiko med å investere. Derfor legger Stig Erik Brekke stor vekt på hvordan Eikas investeringsstrategi er verdiorientert:

– Den grunnleggende strategien er lik uansett fond. Vi jobber for å identifisere selskaper som har bevist og beviser at de driver på en god måte, forteller han.

Eika er derfor ikke interessert i å finne selskaper som kanskje kan bli noe om noen år. De satser på selskaper som har bevist at de har en god ledelse, eller at de allerede har et godt produkt eller et godt markedsgrep.

- Det er det vi mener med å være verdiorientert. Vi ser verdien i selskapet. Og så finnes det selskaper som ligger i randsonen, for eksempel XXL som vi har investert i. Det er et selskap som er i en voldsom vekstperiode, men vi ser hva ledelsen har fått til tidligere da de var i Elkjøp og hva de har fått til i oppstarten. Storyen vi kjøper er ledelsen og verdien som ligger i dem, og så kommer veksten senere.

Personlig og brukervennlig

Men det er flere grunner til å velge Eika når du bestemmer deg for å investere i fond, mener Bjørn Slåtto.

– Hos Eika får du en kombinasjon av personlig rådgivning om du ønsker det, og gode digitale løsninger til å gjennomføre kjøp og salg og til å følge med på investeringene. De fleste andre er stort sett over på digitale selvbetjeningsløsninger, mens vi har tro på at når det gjelder plassering av penger så trenger folk noen å snakke med.

Få anbefaling basert på hva som er viktig for deg.