Vi hører i økende grad om at elsparkesykler tar fyr i ulike steder av landet. Blant de vanligste årsakene til elsparkesykkel-brannene er batteri og lading. Både Brannvernforeningen og Elsikkerhetsportalen gir samme råd når det gjelder lading av elsparkesykler: ikke lad elsparkesykkelen om natten når du sover eller når ingen er til stede, og ikke lad dem innendørs.

Ifølge Brannvernforeningen har litium-ionbatterier som brukes i el-sparkesykler mange gode egenskaper, men de er også sårbare for fysiske belastninger som vibrasjoner og støt. Og når slike branner oppstår i denne typen batterier krever det store mengder av vann for å slukke brannen. 

Tips og råd for en sikrere lading av el-sparkesykkel:

  • Det er viktig å sjekke enheten godt før lading. 

  • Se etter synlige tegn til skader der det er elektronikk. Er det steder på og ved batteriet som avgir unormal varme, bør man ikke lade før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler.

  • Dersom du oppdager unormale lyder, lukter og eller varme knyttet til lading, avbryt ladingen og trekk ut kabelen umiddelbart.

  • Bruk originalt ladeutstyr.

  • Så langt det er mulig, lad utendørs.

  • Ikke lad om natten eller når ingen er til stede.

  • Unngå lading i minusgrader.

Hvis du skal lade innendørs: 

  • Sørg for at sykkelen står på et ubrennbart underlag og i et rom med brannvarsling.

  • Sørg for at rommet der sykkelen står til lading ikke er rømningsvei ut av boligen.

(Kilder: brannvernforening.no, elsikkerhetsportalen.no)