Et sikkert tegn på at våren og sommeren er her er at motorsyklene kommer på veiene. Det å kjøre motorsykkel er morsomt, men er også mer risikofylt enn å kjøre bil. Hvert år skjer det dessverre flere alvorlige ulykker. Mange motorsykkelulykker preges ofte av store, materielle skader og personskader.

Vi får ikke understreket det nok vi som jobber med forsikring, for sikkerhet er viktig. Derfor gir vi deg noen gode tips om hvordan du kan bli en tryggere motorsyklist:

1. Husk godt verneutstyr
Dersom ulykken først er ute, kan riktig verneutstyr redde deg fra en alvorlig skade. Bruk derfor alltid riktig verneutstyr som hjelm, ryggskinne, kjøredress, sko og hansker.

2. Ta en grundig sjekk av motorsykkelen
Sjekk at motorsykkelen din er i god teknisk stand før du tar den første turen. Sjekk at motorsykkelen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand før sesongstart. Sørg for riktig luftrykk og sjekk trykket ukentlig ved kalde dekk.

Teknisk svikt kan gi alvorlige konsekvenser for både motorsyklist og forbipasserende.

3. Tilpass farten og kjenn trafikkreglene
Å tilpasse farten er viktig både for din egen og andres sikkerhet. Husk at det er gøy å kjøre motorsykkel, selv når man følger fartsgrensene. Ikke kjør en raskere motorsykkel enn du kan håndtere.

4. Vær synlig!
Bruk verneutstyr som øker synligheten. Ved å være synlig og tydelig i trafikken gjør du det enklere for dine medtrafikanter å tolke hva du vil og hvor du kjører. Husk også at det er påbudt å ha med refleksvest i tilfelle nødstans. En ulykke kan bli avverget ved å gjøre seg synlig.

5. Tenk på andre trafikanter opplever deg
Mange MC-ulykker skjer fordi bilisten ikke ser deg. Sørg derfor for å plassere deg i synsfeltet til bilisten. Søk øyekontakt og forsøk å lese bilistens tanker. I tillegg bør du huske på at bilister ikke alltid er forberedt på en motorsykkel som kommer raskt bakfra. Vis hensyn.

6. Vær oppmerksom på underlag og vær
Om sommeren kan du oppleve ymse underlag når du legger deg på hjul. Mange steder kan det være mye støv og grus, så vær våken. Har det vært mye nedbør kan det også føre til at du får "dårligere grep" på veien, og da lønner det seg å ta det med ro - spesielt i svinger.

Vi ønsker deg en trygg og god sesong på motorsykkelen.