Mus- og rotteangrep på boliger øker kraftig om høsten. Dette er skadedyr som ikke trives i kulde og søker derfor inn i boliger for å få varme. Her kan de forårsake store ødeleggelser, noe som kan forhindres om du tar noen forhåndsregler og sikrer boligen din.

Hvordan holde rotter og mus unna hus og hage? 

Det er viktig å sikre bygget innvendig og utvendig. Her er våre tips om tiltak du kan gjøre for å unngå mus og rotter.

Utendørs

  • Hvis dere ønsker å holde mus og rotter ute, er det viktig at huset er mest mulig tett, og alle åpninger større en seks mm. bør tettes. Sjekk under kledningen og hjørnekasser og påse at trær med grener ikke henger over tak.
  • Åpne veier som lufterør og ventiler bør tettes med bla. metallplate eller nett.
  • Sørg for at dører og vinduer tetter godt til karmen.
  • Det er viktig å unngå søppel og bygningsavfall i kjeller, loft og bakgård.
  • Plankestabler og fyringsved kan være skjulesteder for rotter og mus, derfor er det viktig å ikke ha det inntil husveggen.
  • Når det kommer til hagen, er det viktig å ta opp nedfallsfrukt fordi gnagere kan komme for å spise dette. Pass på å ha skikkelig lokk på søppelkasser og eventuelle kompostbinger slik at mus og rotter ikke får tilgang til innholdet. Slike ting bør også plasseres i god avstand fra huset.

Innendørs

  • Det er anbefalt å ha rist som sitter fast i alle sluk. Husk at rotter kan bo i kloakken og gjennom sluk kan de havne i toaletter.
  • Hold det ryddig i kjeller og på loft og unngå å legge til rette for boplasser.
  • Å ta en grundig gjennomgang av dører, vinduer, lufteventiler, sprekker, revner, rørgjennomganger, gulvsluk, tak, vegger, gulv og andre steder der de kan finne veier inn kan være lurt.

Lurer du på om du har super boligforsikring med råte- og skadedyrforsikring, kan du gå inn på Min side og sjekke ditt forsikringsbevis.