Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i forsikring

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i forsikring

JBF Forsikring sin virksomhet er helt av avhengig av tillit fra kunder, myndigheter, tillitsvalgte og samfunnet for øvrig.  Derfor har vi nulltoleranse for alle former for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. 

Informasjon om hvitvasking og terrorfinansiering

Les mer om hvitvaskingsloven

Er du interessert i å vite mer?

Les mer hos Lovdata.no - lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)