Finanskonsernet, som består av JBF Forsikring og JBF Bank, endte på et resultat etter skatt på 110 millioner kroner mot 15 millioner kroner i 2022.

– Året 2023 har vært preget av geopolisk uro, høy inflasjon og økende rentenivå. I tillegg har forsikringsbransjen opplevd et år med økende skadefrekvens og ekstremvær. Konsernets økonomiske resultat er påvirket av store skadeutbetalinger, samtidig som vi har opplevd betydelige renteinntekter og en positiv utvikling i vår finansportefølje, sier konsernsjef Helge Dalen.

JBF Bank

Resultatet før skatt i JBF Bank endte på 168 millioner kroner, mot 98 millioner kroner i 2022. Økningen er drevet av forbedring av netto renteinntekter, primært som følge av økt rentenivå. Resultatet etter skatt var 132 millioner kroner, mot 78 millioner kroner året før. Utlånsporteføljen til banken, som også inkluderer lån via Eika Boligkreditt, var på 18,3 milliarder kroner ved utgangen av året, tilsvarende en økning på 6,5 prosent fra 2022.

– Vi er glade for at JBF Bank har oppnådd det beste resultatet i selskapets historie. Vår kredittvekst er sterk, og vi har minimalt med mislighold og tap, sier Dalen, som legger til at samarbeidet i Eika Alliansen er av stor verdi for banken.

– I 2023 har vi gjennomført et stort teknologiløft, der alle bankene i alliansen nå opererer på Tietoevrys plattform, sier Dalen.

Styret i JBF Bank anbefaler et utbytte på 9 kroner pr. egenkapitalbevis.

JBF Forsikring

Resultatet etter skatt i JBF Forsikring endte på minus 16 millioner kroner, mot minus 63 millioner kroner i 2022. Det forsikringstekniske resultatet var minus 294 millioner kroner, mot 8 millioner kroner året før.

– Resultatene for 2023 er sterkt preget av en svært negativ skadeutvikling. Vi har gjennom året opplevd økt skadefrekvens på både motor og bolig samt flere storskader enn normalt. Vi ble hardt truffet av ekstremværet Hans og styrtregnet på Østlandet sensommeren 2023. Finansinntektene har vært svært gode i 2023 og bidro med 229 millioner kroner, som er en forbedring fra minus 63 millioner kroner i 2022, sier Dalen.

–  Som et kundeeid selskap skiller vi oss fra andre aktører som skal levere profitt. I dyrtiden vi nå opplever, har vi bevisst valgt å skåne våre kunder ved å ikke heve premiene for raskt. Basert på analyse og innsikt jobber vi likevel parallelt med en rekke tiltak for å forbedre lønnsomheten i forsikringsselskapet. Vi vil følge utviklingen tett og forventer effekt av tiltakene i 2024 og 2025, legger Dalen til.

Ny strategi

I november vedtok konsernstyret en ny konsernstrategi for JBF. Konsernstrategien gjelder for perioden 2024–2030, og setter en tydelig retning fremover.

– Det er en ambisiøs plan, hvor vekst, kundetilfredshet og innovasjon er sentrale elementer når vi skal jobbe mot å skape en enklere og mer bekymringsfri hverdag for våre kunder. Vi vil også legge stor vekt på å tilby et helhetlig bank- og forsikringstilbud, som kommer kundene våre til gode, avslutter Dalen.