Banksparing (100 % renter)
Banksparing er basert på en relativt forutsigbar rente som du får i banken. Dette betyr at du har lav aksept for svingninger på sparingen samtidig som du til en viss grad sier fra deg muligheten for høyere avkastning. Et alternativ til banksparing er å nedbetale ekstraordinært på lånet hver måned med et beløp som tilsvarer det månedlige sparebeløpet.

Kombinasjonsfond (50% renter, 50 % aksjer)
Fordelen med å investere både i aksjemarkedet og i rentemarkedet er at man tar ned den samlede risikoen noe, samtidig som man får flere kilder til avkastning. Forventet avkastning over tid er høyere enn i bankinnskudd.

Aksjefond (100 % aksjer)
Om man velger å investere i et aksjefond har man ønske om høy avkastning og aksepterer dermed større verdisvingninger på sparingen/investeringen. Forventet avkastning over tid i et aksjefond er høyere enn i bankinnskudd og kombinasjonsfond.

Aksjefondssparing på 1-2-3
Gå gradvis inn. En fast månedlig spareavtale er enkelt og reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for kjøp. Sitt lenge. Høst så mye av den forventede langsiktige meravkastningen som du kan og steng støyen ute underveis. Gå gradvis ut. Ved å ta ut pengene gradvis står pengene så lenge som mulig i aksjemarkedet og du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for salg av andeler. Månedlig sparing passer godt til de flestes økonomiske situasjon. De færreste av oss har store finansformuer å forvalte, men de fleste kan sette litt til side hver måned. På denne måten kan du bygge opp en finansformue som gir deg økt økonomisk trygghet og frihet.

Spar lønnsomt med boliggjeld
Dersom du har gjeld på bolig eller hytte og samtidig ser fordelen i å spre risikoen på andre spareplasseringer er det viktig at du velger spareprodukter som har forventet avkastning som er høyere enn lånerenten din.

Hvorfor spare i verdipapirfond?
Verdipapirfond gir deg god balanse mellom risikoen du tar og avkastningen du kan forvente å få. Enkelt: Ved å investere gjennom et verdipapirfond får du en profesjonell forvalter til å gjøre jobben for deg Trygt: Lovregulering, myndighetenes tilsyn og bransjens egenregulering gjør at forbrukerbeskyttelsen i verdipapirfond er meget god. Tilgjengelig: Verdipapirfond er åpne for alle, og tegning og innløsing er en smal sak.