Et dødsfall er alltid vondt for dem som mister en av sine nærmeste. Det innebærer en periode med sorg og savn, og for noen blir livet snudd på hodet. Det å plutselig skulle sitte igjen med store utgifter alene, dersom samboer eller ektefelle faller bort, kan bli tungt i en allerede vanskelig tid. 

Når man flytter sammen, kjøper bolig sammen og starter et liv sammen, vil dere helst ikke tenke på hva som skulle skje dersom en av dere skulle dø. Likevel er det lurt å ta samtalen og stille spørsmålet «Hva vil skje med den av oss som står igjen hvis den andre dør?».

Utgifter og ansvar for to alene

Dere har kanskje skapt et liv sammen der dere er avhengige av to inntekter, og har lån og utgifter dere deler på. Hvis den ene faller bort, betyr ikke det at disse tingene også faller bort. Den som blir igjen vil få fulle og hele ansvaret for lånet på boligen dere eier, kanskje en bil eller andre ting dere har skaffet sammen. Har dere barn dere forsørger, kan det være vanskelig å miste en inntekt. Med en dødsfallforsikring kan den som sitter igjen få den tapte inntekten sikret

Hva vil du sitte igjen med?

Det kan hende dere også eier verdier sammen – huset dere kjøpte for ti år siden, som dere har betalt ned en god del av gjelden på, og som har økt i verdi hvert år. Hvor stor del av verdiene arver egentlig den etterlatte ektefellen eller samboeren?

Det mange ikke vet, er at ektefeller og samboere ikke regnes som arvinger etter arveloven. Man har krav på et minstebeløp dersom man er gift eller er samboer med felles barn. Samboer uten felles barn arver ingen ting. Hadde den avdøde barn, er det de som er arvinger. Hvis den avdøde ikke hadde barn, er foreldre og søsken arvinger. 

Nettsidene til de norske domstolene gir deg en god forklaring som gjelder ved arv og skrifte.

En dødsfallforsikring gir trygghet om livet blir snudd på hodet

En dødsfallsforsikring er tenkt å sikre gjenlevende ektefelle, slik at han eller hun kan betale ut rettmessige arvinger og ha mulighet til å beholde verdier som bil og bolig. Utbetaling av forsikringen blir gjort til ektefelle, dersom ikke andre er oppgitt som mottakere, kalt begunstigede. Dersom den avdøde ikke er gift, utbetales forsikringen til arvinger etter arveloven, hvis det ikke er oppgitt begunstigede.

Dødsfallsforsikringen kan kjøpes fra fylte 18 til 69 år. Forsikringen gjelder da frem til du er 80 år. Du velger selv hvor mye du vil forsikre deg for - altså hvor mye som skal utbetales dersom du dør.

Lurer dere på hvor mye dere skal forsikre dere for, og om dere trenger begunstigelse? Vi har gode rådgivere som kan hjelpe dere i deres livssituasjon. Registrer deg nedenfor, så vil en rådgiver kontakte deg for en prat om personforsikring!