Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som er støttet av Miljøverndepartementet og er godkjent av EU. Gjennom sertifiseringen får bedriften gode verktøy for å gjennomføre effektive miljøforbedringer, som også bidrar mot å oppnå FNs bærekraftsmål.

Miljø og bærekraft har lenge vært viktig for oss i Jbf, og vi har jobbet målrettet for å oppfylle kriteriene til miljøfyrtårnsertifiseringen.

– Det er verdifullt og viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert, forteller Rolf Kristian Kofoed, som er investerings- og bærekraftsansvarlig i Jbf. Å være miljøfyrtårnsertifisert betyr at vi tar miljøet på alvor og setter det i fokus i bedriften. Sertifiseringen legger grunnlaget for at vi enklere kan bli mer bærekraftige og grønnere.

– Vi jobber kontinuerlig med å ha en "grønn" finansportefølje, som innebærer at vi investerer i selskap som har lavere karbonfotavtrykk og en høy bærekrafts-score. Vi har også grønne spareprodukter, som betyr at kundene våre har mulighet til å sette sparepengene sine i fond som utgjør en forskjell for både miljø og samfunn, forteller Rolf Kristian videre.

Konsernsjef Helge Dalen understreker at sertifiseringen er med på å støtte oppunder arbeidet JBF har i fokus om dagen.

– Dette er et viktig steg fremover for oss! Miljøfyrtårnsertifisering vil hjelpe oss med å ha den riktige dokumentasjonen og prosessene internt, og er et godt utgangspunkt for videre bærekraftsarbeid. I tillegg til grønn finansportefølje går vi også i dybden på elementer innen arbeidsmiljø, miljøpolicy, innkjøpsrutiner, avfallshåndtering og energibruk sier Helge.

– Fremover vil vi årlig publisere en klima- og bærekraftsrapport som våre kunder kan lese, slik at de kan se at vi er med på å bidra til den grønne omstillingen, avslutter Rolf Kristian.