1. Undersøk for fuktighetsskader
  Gå nøye gjennom vegger og tak innvendig i hytta og se etter tegn på vannskader. Finner du vannskjolder, kan det tyde på at det har kommet inn vann. Dette er viktig å avdekke tidlig slik at skadeomfanget kan minimeres. Sjekk derfor alltid etter tegn til fuktskader.

 2. Sjekk taket

  Sørg for at takstein/-papp er intakt og se etter tegn på slitasje eller fuktskader. Husk også på å rense takrennene, da blokkerte renner kan forårsake vannansamlinger og skade. Sjekk at takrenner leder vann bort fra bygningen. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for mye nedbør.

 3. Mus og gnagere

  Se etter tegn på gnagere, som avføring eller lyd av krafsing i veggene. Mus og rotter kan finne vei inn gjennom de minste sprekker. Regelmessig inspeksjon og tetting av mulige inngangspunkter er viktig. For å forebygge uønsket besøk, vil det være effektivt å installere musefanger eller rottebørste på kledningen. Ta grep så fort som mulig for å bli kvitt gnagere og skadene de kan forårsake.

 4. Beis og maling av vegger
  Ytterveggene trenger pleie for å tåle vær og vind. Sjekk malingen eller beisen for tegn på slitasje og skade. En ny omgang maling eller beis vil beskytte treverket. Regelmessig vedlikehold forlenger veggens levetid – i tillegg til å vise hytta fra sin beste side!

 5. Vann og avløp
  Hører du noe som kan tyde på lekkasje i rørene? En god rutine på å sjekke rørene kan forhindre store skader. Oppdager du en lekkasje er det viktig å fikse den raskt. Sjekk at alle avløp og sluk er frie for blokkeringer. Rens avløpene regelmessig for å sikre at vannet renner fritt.

 6. Sikkerhetskontroll 
  Test røykvarslere og brannslukkingsapparater årlig. Sørg for å bytte batterier i røykvarslere og ha brannslukkingsutstyr lett tilgjengelig. God sikkerhet gir ro i sinnet, og kan være kritisk for å håndtere uforutsette situasjoner på en effektivt og trygg måte.

 7. Rengjøring og lufting
  En grundig vårrengjøring av hytta er ikke bare godt for et sunt inneklima, men lufting hjelper også til å minske fukt og forhindrer mugg.

Til slutt anbefaler vi en god hytteforsikring på hytta di. Gå inn på Min side, eller ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut av hva som passer best for deg.