Hytteforsikring

Det ligger mye glede i å ha sin egen plass for fritid og ferier. Sørg derfor å ha en hytteforsikring som sikrer hytta eller fritidsboligen din mot små og store skader, slik at du alltid kan være trygg. 
  • Blir hytta di totalskadet, hjelper vi deg med å bygge det opp igjen
  • Med Super slipper du å bekymre deg for gnagere
  • Kan utvides med dekning for sopp, råte og skadedyr
Logg inn og kjøp hytteforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Super Standard
Følgeskader på bygning ved at vann trenger inn gjennom utett tak eller vegg
Forsikringen gjelder ikke dersom taktekkingen er eldre enn 40 år.
X
Følgeskader som skyldes materialfeil, svak konstruksjon eller konstruksjonsfeil 
Gjelder i inntil 15 år etter at arbeidet ble utført. 
X  
Fjerning av gnagere 
Omfatter dekning av kostnader til fjerning av mus og rotter (gnagere) i bygningen, også fjerning av årsak til lukt fra gnagere. 
X  
ID-forsikring 
Omfatter ID-tyveri og ID-misbruk 
X  
Ombygging av bolig for rullestol 
Omfatter ombygging av fritidsbolig for å bedre bevegelsesmulighetene dersom du skulle bli rullestolbruker på grunn av en ulykke. 
X  
Skader på bygning ved innbrudd og hærverk X X
Vannskade og rørbrudd 
Omfatter skader på bygning som følge av blant annet brudd på rør eller avløpsledning, samt vann som trenger inn utenfra. 
X X
Brannskade, inkludert skade som følge av nedsoting og røykskade  X X
Naturskade ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd  X X
Rettshjelp 
Omfatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som eier av eiendom. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr.  
X X
Ansvar 
Forsikringen kan dekke deg om du som eier av eiendom blir erstatningsansvarlig. 
X X
Hussopp (sopp, råte og skadedyr)  X Kan velges bort

Ønsker du et godt tilbud på hytteforsikring?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan gi tilbud dersom du oppfyller medlemsbestemmelsene våre.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene

Om hytteforsikring