Et bærekraftig JBF

En bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det er tre dimensjoner i en bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.