Bærekraft og samfunnsansvar i JBF

JBF ønsker å ta ansvar for vår felles framtid. Vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen internt og utvikle oss, slik at vi kan ivareta samfunnet og ta gode bærekraftige valg. Våre tre fokusområder vi jobber bredt med er klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.