Lyn og ekstremvær skal man ta på alvor. Lynnedslag kan forårsake skade på elektrisk anlegg og utstyr, og i verste fall medføre brann i boligen din. For at du ikke skal bli en del av statistikken, deler vi noen gode råd for å forebygge lynskader. 

  1. Trekk ut støpslene fra stikkontaktene til all elektronikk dersom det lyner i området du bor i.
  2. Sørg for å ha riktig installert overspenningsvern i sikringsboksen.
  3. Er du avhengig av å bruke strøm når det står på som verst kan du investere i en ekstern lader.


Andre gode tips når det smeller:

  • Unngå å bade når det lyner.
  • Befinner du deg i bilen er det tryggest å bli sittende.
  • Søk ly.
  • Unngå fjell- og bakketopper samt åpne sletter, og hold deg unna høye enslige trær.

Lynskader dekkes av forsikringen

Hvis tingene dine blir skadet etter lynnedslag er du dekket gjennom innboforsikringen hos oss i JBF. Skader på bygning som følge av lynnedslag er dekket med en hus- eller hytteforsikring.

Er du uheldig og får en skade, melder du dette inn på Min side.