Innboforsikring

Innbo er alle tingene vi har hjemme – alt fra store ting som møbler og TV til mindre ting som klær og kjøkkenutstyr. Går alle tingene dine tapt, er det mye som må kjøpes inn på nytt. Det er derfor viktig å ha en god innboforsikring.
  • Dekker innbo og løsøre i hjemmet ditt
  • Super inkluderer flytteforsikring, utleieforsikring og ID-forsikring
  • Dekker tyveri av sykkel
Logg inn og kjøp innboforsikring

Om innboforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Super Standard
Flytteforsikring 
Omfatter skade ved flytting til ny bolig som oppstår under transport og bæring. 
X  
Lagringsforsikring 
Omfatter tyveri av ting ved midlertidig lagring utenfor bebodd bolig i inntil 2 år, når det er ledd i flytting, arv, en nødvendighet som følge av skade på boligen eller på grunn av arbeid/utdanning 
X  
Utleieforsikring 
Omfatter skade på utleid innbo, om det er oppgitt at hele eller deler av boligen er utleid. Forsikringen omfatter også tap av husleieinntekt og utgifter til utkastelse. 
X  
ID-forsikring 
Omfatter ID-tyveri og ID-misbruk 
X  
Ombygging for rullestol 
Omfatter ombygging av bolig for å bedre bevegelsesmulighetene dersom du skulle bli rullestolbruker på grunn av en ulykke. 
X  
Falck hjem-medlemskap 
Med et Falck-medlemskap kan blant annet få hjelp til å begrense en skade og sikre hjemmet ditt ved en skade. Blir du syk, og ikke får hentet medisiner selv, får du hjelp av Falck til dette. 
X  
Utvidede forsikringssummer  
Med en Superforsikring blir erstatningsbegrensningene for matvarer i fryser, penger sykkel osv. høyere enn i en Standardforsikring. 
X  
Utvidet tyveridekning 
Omfatter gjenstander som befinner seg mer permanent utenfor boligen med inntil 10 000 kr. 
X  
Matvarer i fryser 
Omfatter skade på matvarer ved temperaturstigning i fryser, som følge av svikt i kjølesystemet eller strømbrudd, med inntil 20 000 kr. 
X X
Tyveri og hærverk ved innbrudd 
Omfatter tyveri fra bolig inkludert boder og privat uteareal ved innbrudd, samt hærverk påført gjenstander ved innbrudd. 
Tyveri av sykkel er begrenset til 15 000 kr per sykkel. 
X X
Ran, overfall og veskenapping 
Omfatter skade på og tyveri av gjenstander ved ran, overfall og veskenapping utenfor boligen. Erstatningen er begrenset til 20 000 kr. 
X X
Vannskade 
Omfatter skade på gjenstander som følge av vann eller annen væske som følge av lekkasje, oversvømmelse osv. 
X X
Brannskade 
Omfatter skade på og tap av gjenstander som følge av brann, samt nedsoting og røyk fra brann. 
X X
Naturskade 
Omfatter skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 
X X
Ansvar og rettshjelp 
Forsikringen omfatter erstatning og rettshjelp dersom du som privatperson pådrar deg ansvar for skade på annen person eller andres ting. 
X X

Ønsker du et godt tilbud på innboforsikring?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan gi tilbud dersom du oppfyller medlemsbestemmelsene våre.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene