Husforsikring

Boligen vår er det mest verdifulle vi eier. Velg mellom Standard eller Super som gir deg best mulig dekning. Super har blant annet råte- og skadedyrforsikring inkludert, og dekker skader på boligen ved brann-, vann- og naturskade, samt ved tyveri.
  • Blir huset ditt totalskadet, hjelper vi deg med å bygge det opp igjen
  • Norsk hussoppforsikring inkludert
  • Valgfri utleieforsikring – kjøp den kun hvis du trenger den
Logg inn og kjøp husforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Super Standard
Følgeskader på bygning ved at vann trenger inn gjennom utett tak eller vegg
Forsikringen gjelder ikke dersom taktekkingen er eldre enn 40 år. 
X  
Følgeskader som skyldes materialfeil, svak konstruksjon eller konstruksjonsfeil 
Gjelder i inntil 15 år etter at arbeidet ble utført. 
X  
Fjerning av gnagere 
Omfatter dekning av kostnader til fjerning av mus og rotter (gnagere) i bygningen, også fjerning av årsak til lukt fra gnagere. 
X  
ID-forsikring 
Omfatter ID-tyveri og ID-misbruk 
X  
Ombygging av bolig for rullestol 
Omfatter ombygging av bolig for å bedre bevegelsesmulighetene dersom du skulle bli rullestolbruker på grunn av en ulykke. 
X  
Skader på bygning ved innbrudd og hærverk  X X
Vannskade og rørbrudd 
Omfatter skader på bygning som følge av blant annet brudd på rør eller avløpsledning, samt vann som trenger inn utenfra. 
X X
Brannskader
Inkludert skade som følge av nedsoting og røykskade 
X X
Naturskader
Ved for eksempel skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd 
X X
Rettshjelp 
Omfatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som eier av eiendom. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr.  
X X
Ansvar 
Forsikringen kan dekke deg om du som eier av eiendom blir erstatningsansvarlig. 
X X
Hussopp (sopp, råte og skadedyr) X Kan velges bort

Ønsker du et godt tilbud på husforsikring?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan gi tilbud dersom du oppfyller medlemsbestemmelsene våre.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene

Om husforsikring

Har du kommet i en tvist?

Hvis du som privatperson kommer i en uenighet/tvist, kan du ha rett på dekning av utgifter til juridisk hjelp. Rettshjelpsforsikring er inkludert i flere av våre forsikringer, og dekker utgifter til advokat ved tvist. Les mer om rettshjelp her.

15 % rabatt på sikkerhetsprodukter

Alle våre kunder får 15 prosent rabatt på sikkerhetsprodukter fra
sikkerheten-selv.no. Gå inn på «Min side» for å finne rabattkoden.