Husforsikring

Bolig er det mest verdifulle vi eier, og skader på boligen din kan bli svært kostbare. Derfor er det viktig å ha en god husforsikring, slik at du alltid kan være trygg.
  • Blir huset ditt totalskadet, hjelper vi deg med å bygge det opp igjen
  • Råte- og skadedyrforsikring inkludert
  • Valgfri utleieforsikring – kjøp den kun hvis du trenger den
Logg inn og kjøp husforsikring

Om husforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Super Standard
Følgeskader på bygning ved at vann trenger inn gjennom utett tak eller vegg
Forsikringen gjelder ikke dersom taktekkingen er eldre enn 40 år. 
X  
Følgeskader som skyldes materialfeil, svak konstruksjon eller konstruksjonsfeil 
Gjelder i inntil 15 år etter at arbeidet ble utført. 
X  
ID-forsikring 
Omfatter ID-tyveri og ID-misbruk 
X  
Ombygging av bolig for rullestol 
Omfatter ombygging av bolig for å bedre bevegelsesmulighetene dersom du skulle bli rullestolbruker på grunn av en ulykke. 
X  
Skader på bygning ved innbrudd og skadeverk  X X
Vannskade og rørbrudd 
Omfatter skader på bygning som følge av blant annet brudd på rør eller avløpsledning, samt vann som trenger inn utenfra. 
X X
Brannskader
Inkludert skade som følge av nedsoting og røykskade 
X X
Naturskader
Ved for eksempel skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd 
X X
Rettshjelp 
Omfatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som eier av eiendom. Erstatningen er begrenset til 100 000 kr.  
X X
Ansvar 
Forsikringen kan dekke deg om du som eier av eiendom blir erstatningsansvarlig. 
X X
Råte- og skadedyrforsikring
Forsikringen omfatter skade på bygning (nedbryting av materialer) som skyldes råtesopper, og skade på bygning som skyldes dyr. Den omfatter også bekjempelse av skadeinsekter, samt innvendig bekjempelse av mus og rotter.
X Kan velges bort


Informasjonen om produktet er veiledende og forenklet. Se detaljert beskrivelse av produktet i vilkårene. Har du husforsikring og tilleggsforsikringer hos oss fra før, må du logge inn for å se vilkårene og forsikringsbeviset som gjelder for deg.


Ønsker du et godt tilbud på husforsikring?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan gi tilbud dersom du oppfyller medlemsbestemmelsene våre. Er du eksisterende kunde kan du gå inn på Min side for å sjekke pris og kjøpe forsikring.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene