Utmerkelser

Utmerkelser

JBF vil alltid jobbe for at kundene våre skal være fornøyde med oss.

Kundetilfredshet - EPSI Rating

  • 2023: Bransjevinner i forsikring
  • 2022: Bransjevinner i forsikring

EPSI Norge er en non-profit organisasjon og ledende leverandør av uavhengige analyser innen kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet til bedrifter i Norge. Organisasjonen har til hensikt å være en støtte i utviklingen av norsk konkurransekraft og samfunnspolitikk.

Kundetilfredshet - Norsk Kundebarometer / Barcode Rating

  • 2023: Førsteplass - på tvers av alle bransjer
  • 2022: Bransjevinner - i forsikring
  • 2021: Førsteplass - på tvers av alle bransjer
  • 2020: Førsteplass - på tvers av alle bransjer
  • 2019: Førsteplass - på tvers av alle bransjer
  • 2018: Førsteplass - på tvers av alle bransjer
  • 2017: Førsteplass - på tvers av alle bransjer *

Barcode Rating-listen er en parallellmåling til Norsk kundebarometer (NKB), og tilbys bedrifter som ikke er store nok til å komme på den offisielle NKB-listen. Målingen er identisk med NKB, både når det gjelder metode, spørsmål og tidspunkt for gjennomføring. Slik sett er resultatene direkte sammenlignbare med NKB-tallene. Barcodelisten ble først startet i 2018.

*I 2017 ble vi vurdert opp mot Norsk Kundebarometer-listen.