Hopp til innholdet
To smilende unge kvinner nyter en kaffe på en utendørs kafé med det historiske Colosseum i bakgrunnen.
Lev i øyeblikket og legg bekymringene til side.
Kredittkort

Mindre bekymringer med reise- og avbestillingsforsikring

Betaler du minimum 50 % av reisens utgifter til transport og/eller overnatting med ditt kredittkort får du automatisk reise- og avbestillingsforsikring inkludert.

Med ett eller flere av våre kredittkort i lommeboken er du trygg når du reiser både her til lands og til utlandet.

Uansett om du må avbryte reisen på grunn av sykdom, eller om du møter uforutsette hendelser underveis, er du godt dekket med reise- og avbestillingsforsikringen som er inkludert i kredittkortet.

Legg merke til at spesielle vilkår gjelder for deg over 75 år. Er du i denne aldersgruppen bør du ta en ekstra titt på forsikringsvilkårene.

Sist men ikke minst, forsikringsbeviset er alltid lett tilgjengelig i mobil- og nettbanken.

Hva dekker forsikringen?

Reise- og avbestillingsforsikringen dekker tapet ditt om du blir syk eller frastjålet verdisaker i ferien. Den gjelder også ved forsinkelser i forbindelse med flyreiser. 
Reiseforsikringen gjelder ferie og tjenestereiser inntil 90 dager. Vær oppmerksom på at dersom reisen varer over 90 dager er ingen del av reisen dekket under forsikringen. Helårs reiseforsikring har vanligvis begrenset varighet, som regel inntil 45 dager per reise.

Reiseforsikringen er kun gyldig hvis du har betalt minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede med kortet, før en skade inntreffer.
  • I hjemmet, på arbeidsstedet eller på skolen.
  • På reiser mellom bosted og arbeid/skole.
  • På dagsreiser i kommunen der sikrede bor, arbeider eller går på skole. 
  • Turer utover 90 dager.
  • Dersom det ikke benyttes fly, må du overnatte minimum ett døgn utenfor hjem/arbeidskommune.
  • Ved bilferier anbefaler vi generelt at man tegner tilleggsforsikring, fordi det i mange tilfeller vil være praktisk vanskelig å dokumentere at kravet til gyldig dekning er oppfylt.
 
En forsikring vil som regel ha flere unntak og begrensninger. Det er derfor viktig å sette seg inn i dekningsomfanget. For eksempel er erstatningen for kontanter begrenset til 3 000 kr.

Verdigjenstander, tyveriutsatte gjenstander eller enkeltgjenstander kan aldri erstattes med mer enn 7 500 kr per skadetilfelle for kredittkort. Det bør derfor tegnes spesialforsikring for kostbart sportsutstyr, smykker, kamerautstyr m.m. 

Videre vil det ved utøvelse av enkelte ekstremsporter være unntak, pkt. 3.4 under reisesyke og 7.4 under reiseulykke.
 
Hvis annen forsikring ikke dekker fullt ut, kommer denne i tillegg, men du får ikke utbetalt erstatning for eksempel for et kamera hos to forsikringsselskaper.
 
Det vil bli oppfattet som svindel å ikke informere om at erstatningskrav er sendt inn til et annet forsikringsselskap. Det er også vanlig at tilfeller av dobbelforsikring utlignes forsikringsselskapene imellom.     
 
Egenandelen er 500 kr, med unntak for forsinkelse og invaliditet/dødsfall. Ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade er egenandelen 1 000 kr.
Hvis du blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkeskade eller dødsfall enten det rammer deg selv, den du skal reise sammen med (eneste medreisende) eller din nærmeste familie (bosatt i Norden) får du dekket annulleringskostnader med fradrag av egenandel på 500 kr.
Når ekspedert bagasje er forsinket mer enn 4 timer erstattes utgifter til nødvendige klær, toalettsaker osv. med inntil 2 000 kr per skadetilfelle i henhold til kvitteringer. Forsinkelsen må være bekreftet av transportør.
Ved forsinkelse grunnet værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede reiser med, erstatter forsikringsselskapet innhenting av reiseruten med inntil 20 000 kr per skadetilfelle. Overnatting dekkes med inntil 10 000 kr per skadetilfelle. Forsinkelsen må dokumenteres.

Når rutefly, charterfly er forsinket med mer enn 8 timer ved ut- eller hjemreise erstatter forsikringsselskapet kr 500 per påbegynte døgn, maks 2 000 kr per person og 4 000 kr per skadetilfelle.
 
De fleste leger og legesentre på de ulike destinasjoner er kjent med SOS International a/s og fakturer de større utgiftene direkte til oss. 

Mindre og overkommelige utgifter bør betales av sikrede på stedet. Disse utleggene vil bli refundert etter at forsikringsselskapet har mottatt kvitteringer for utlegg. Du må ha dokumentasjon som bekrefter at minimum 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede er betalt med kredittkort fra Eika Kredittbank.
 

Bli kjent med forsikringsvilkårene

Kvinne på ferie tar en selfie foran Tower Bridge i London, smilende i solskinnet med solbriller og fargerik topp.

Ennå ikke fått kredittkort fra oss?

Sjekk Eika Kredittkort – et kort med gode forsikringer, spennende fordeler og digitale korttjenester som forenkler hverdagen.