Hopp til innholdet

Velg mellom super og standard

Innbo er alle tingene vi har hjemme – alt fra store ting som møbler og TV til mindre ting som klær og kjøkkenutstyr. Går alle tingene dine tapt, er det mye som må kjøpes inn på nytt. Det er derfor viktig å ha en god innboforsikring.

Super - vår beste innboforsikring

Med super får du høyere forsikringssummer for blant annet tyveri, sykkel og matvarer i fryser. Den inkluderer også ID-forsikring, der du blant annet får hjelp til å begrense misbruk av identiteten din på nett, og du vil få bistand dersom noen stjeler identiteten din. Med Super er innboet ditt også dekket på flyttefot. Flytteforsikringen omfatter skader som oppstår ved transport og bæring.

Forsikring mot skadedyr og innsekter

Med skadedyrforsikring får du hjelp med å bekjempe gnagere og skadeinsekter, som for eksempel mus, rotter, veggedyr og skjeggkre. Forsikringen kan kjøpe som en tilleggsdekning.

Hva dekker innboforsikringen?

Dekninger Super Standard
Flytteforsikring X
Lagringsforsikring X
Utleieforsikring X
ID-forsikring X
Ombygging for rullestolbruker X
Utvidede forsikringssummer X
Utvidet tyveridekning X
Skadedyrforsikring Valgfri Valgfri
Matvarer i fryser X X
Tyveri og skadeverk ved innbrudd X X
Ran, overfall og veskenapping X X
Vannskader og brannskader X X
Naturskade X X
Ansvar og rettshjelp X X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

Ofte stilte spørsmål

Innbo og løsøre er alle eiendelene dine du har hjemme, som møbler, klær og bruksting. Eiendeler som er fastmontert (som integrert kjøkken og bad) regnes som en del av bygningen og er ikke dekket i en innboforsikring.
Har du Super, dekker vi tingene dine når du flytter dem selv, både på gammel og ny adresse. Bruker du flyttefirma, skal de ha egen forsikring som dekker det de transporterer.

Hvilken forsikringssum du bør ha, avhenger av verdien på tingene dine. Husk at du også må beregne med hverdagslige ting som klær og bestikk, og ikke bare de store tingene som sofa og TV. 

Finans Norge har en kjempekjekk kalkulator, som kan gi deg en pekepinn på hvilken sum du bør velge. Du kan også bruke kalkulatoren når du beregner pris på Min side.

Unngå skjeggkre i boligen din

Skjeggkre – slik kan du forebygge og bekjempe de

Les mer