Hopp til innholdet

Pensjonssparing
 • Pensjon er det du skal leve av som pensjonist
 • Rådgiverne hjelper deg på veien
 • Jo tidligere du kommer i gang, jo mindre trenger du å spare hver måned. 

Hva er pensjon?

Pensjon er pengene du skal leve av når du blir pensjonist.

Den består av tre deler:

 • Pensjon fra Folketrygden: Du sparer 18,1 % av din årlige lønn til pensjonsbeholdningen din gjennom Folketrygden. Størrelsen på utbetalingen fra Folketrygden vil avhenge av når du er født og hvor høy lønn du har hatt.
 • Pensjon fra arbeidsgiver: Arbeidsgiver sparer en prosentandel av bruttolønnen din til pensjon. Fra minimum  2 % til  maksimum 7 % av lønn opptil 12G. I tillegg er det mulig å spare 18,1% for lønnen fra 7,1 G til 12G.
 • Egen sparing: Du kan selv velge den spareform du ønsker. IPS(Individuell pensjonssparing) eller sparing i fond er to alternative måter å spare til pensjon.

 

Mer om pensjon

Hvert år settes det av 18,1 % av lønnen din til alderspensjonen gjennom Folketrygden. Dette gjelder for lønn opp til 7,1 G. Dette er den pensjonen du vil få utbetalt fra Folketrygden. Du kan ta ut pensjon fra du fyller 62 år. Dette kan du sjekke hos NAV eller Norsk Pensjon.

Hva er en G?

G er en forkortelse for Folketrygdens G-verdi. Grunnbeløpet er 118 620 kr i 2024.

Pensjon fra arbeidsgiver kan være:

 • Ytelsespensjon: Livsvarig pensjon basert på sluttlønn.

 • Hybridpensjon: Kombinasjon av ytelsespensjon og innskuddspensjon.

 • Innskuddspensjon: Arbeidsgiver sparer en prosentandel av din lønn hvert år. Du kan selv velge hvordan pengene investeres.

 • Få oversikt over pensjonen din: Logg inn på Norsk Pensjon eller prøv pensjonskalkulatoren vår for å se hvor mye du kan få i pensjon.

 • Justér aksjeandelen: Velg en pensjonsprofil som passer din situasjon. Generelt sier vi at jo lenger det er til du går av med pensjon, jo høyere aksjeandel kan det være lurt å ha på pensjonssparingen din. Her vil det være individuelle preferanser. Rådgiverne våre kan hjelpe deg med å velge den aksjeandel som du er komfortabel med. 

 • Egen sparing: Begynn tidlig for å sikre en bedre pensjon.

 • Pensjonskonto: En personlig pensjonskonto som samler pensjon fra alle dine arbeidsforhold.

 • Individuell Pensjonssparing (IPS): Spar maks 15 000 kr hvert år og få skatteutsettelse på inntil 3 300 kr. 

 • Sparing i fond: En spareform som kan være fint for deg som ikke ønsker å låse sparepengene til pensjonsalder. 

Følgende pensjon kan arves:

 • Innskuddspensjon
 • Pensjonskapitalbevis
 • Egen sparing

Følgende pensjon kan ikke arves:

 • Pensjon fra Folketrygden
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Fripolise med/ uten investeringsvalg
 • Ytelsespensjon

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du avtale et møte med oss.

Informasjonen ovenfor er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Ønsker du å vite mer om innskuddspensjon og fondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning, ta kontakt med din lokale Eika-bank for personlig rådgivning. Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Informasjon om fondenes kostnader finner du her.