Hopp til innholdet

Bærekraft og samfunnsansvar

JBF ønsker å ta ansvar for vår felles framtid. Vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen internt og utvikle oss, slik at vi kan ivareta samfunnet og bidra til den bærekraftige omstillingen.

Vi setter samfunnsansvar og bærekraft på agendaen i JBF

For å lykkes med bærekraft er det viktig at dette går hånd i hånd med forretningsdriften. Derfor har vi integrert bærekraft i strategien til konsernet, i vårt forhold til leverandører og i de bærekraftige produktene vi tilbyr kundene.

For oss handler det om å være åpne og ærlige om vårt arbeid med bærekraft. Bærekraft er et komplekst område og vi lærer stadig, slik at vi enda bedre kan bidra til det grønne skiftet og et mer bærekraftig samfunn. 

Områder vi jobber med

I tillegg til klimagassutslipp i egen drift, kan vi påvirke klima og miljø gjennom innkjøp, utlån, investeringer, skadeforebygging, skadeoppgjør, produktutvikling og sirkulær økonomi. 
Vi skal sikre god forretningsstyring gjennom å arbeide mot antihvitvasking og økonomisk kriminalitet.
Vi skal jobbe for å ta vare på egne medarbeidere, sikre et attraktivt arbeidsmiljø og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden vår.
JBF gir tilbake

Gaver og sponsorater

Selvsagt er vi sponsor og gir donasjoner. Vi ønsker å støtte prosjekter, organisasjoner og hjertesaker. I tillegg gir vi produkter til samfunnsnyttige prosjekter, lokale initiativer, lag og organisasjoner. Det er fordi vi ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet.