Hopp til innholdet

Rapporter

Her finner du kvartalsrapporter, årsrapporter og andre presentasjoner og rapporter fra JBF.

Finansiell kalender

2024
14. mars Årsresultater for 2023
16. mai Resultater for Q1 2024
22. august Resultater for Q2 2024
14. november  Resultater for Q3 2024

Andre dokumenter

Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR) er en del av årlig offentliggjøring av informasjon som forsikringsselskaper er lovpålagt. Her finner du SFCR-rapporter for JBF Forsikring.

Pilar 3 er krav til offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold. Her finner du Pilar 3-rapporter for JBF Bank.