Hopp til innholdet

Bolig er det mest verdifulle vi eier, og skader på boligen din kan bli svært kostbare. Derfor er det viktig å ha en god husforsikring, slik at du alltid kan være trygg.

Husforsikring dekker skader på selve bygningen og alt inventar som er fastmontert, som kjøkkenskap og toalett. De vanligste skadene som dekkes er brann- og vannskader, naturskader, innbrudd og skadedyr. Hvis huset ditt blir totalskadet, vil forsikringen dekke gjenoppbyggingen av huset i samme standard.

Leier du ut hele eller deler av boligen din?

Utleieforsikring er en tilleggsforsikring, som inkluderer tap av husleieinntekt, utgifter til utkastelse og skader påført boligen som følge av leietakers uaktsomhet. Forsikringen kan kjøpes når du leier ut over lengre tid, og gjelder ikke for korttidsutleie som Airbnb.

Forsikring mot skadedyr, sopp og råte er smart

Med råte- og skadedyrforsikring får du blant annet hjelp med å bekjempe gnagere og skadeinsekter, som for eksempel mus, rotter, veggedyr og skjeggkre. Forsikringen er inkludert i både standard- og superforsikringen vår, men kan velges bort for standardforsikring.

Du kan kjøpe forsikring for

  • enebolig
  • rekkehus
  • tomannsbolig
  • tilleggsbygning som garasje eller uthus

Vi forsikrer ikke bygninger som brukes til næring.

Hva dekker husforsikringen?

Dekninger Super Standard
Følgeskader etter utett tak og fasade (inntil 40 år gammelt tak) X
Følgeskader som skyldes material- og konstruksjonsfeil eller konstruksjonsfeil inntil 15 år  X
ID-forsikring X
Ombygging av huset ditt for rullestolbruker X
Råte- og skadedyrforsikring X Kan velges bort
Utleieforsikring Valgfri dekning Valgfri dekning
Skader på bolig ved innbrudd og skadeverk X X
Vannskade og rørbrudd X X
Brannskader X X
Naturskader X X
Rettshjelp og ansvar X X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

Ofte stilte spørsmål

Sikkerhetstiltak kan gi rabatt på husforsikring. For eksempel

  • brann- og tyverialarm tilkoblet sentral
  • rør-i-rør-system i hele boligen
  • vannstopper på hovedkranen

Har du gjort noen av disse tiltakene, kan du legge det til i forsikringen på Min side.

Nei, bor du i leilighet trenger du kun innboforsikring.
Ja, om det ikke er større enn 10 kvadratmeter. Er bygget større, må det ha egen forsikring.