Hopp til innholdet

Visste du at fra 1. januar 2023 ble elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy klassifisert som motorvogn? Det betyr at du må forsikre denne type kjøretøy med en lovpålagt ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikring er en påbudt forsikring som du må ha på elsparkesykkelen din. Forsikringen dekker skader som eventuelt kan oppstå på personer eller andres eiendeler dersom du kommer ut for et uhell der du er ansvarlig. Merk deg at foreldre har et økonomisk ansvar dersom det er barn som kjører uforsikret og gjør skade.

Du skal også ha ansvarsforsikring når elsparkesykkelen står parkert eller settes bort.

Ansvarsforsikringen for elsparkesykkel gjelder i Norge.

Regler for elsparkesykkel 

  • Det er aldersgrense på 12 år for å kjøre elsparkesykkel
  • Promillegrense på 0,2
  • Maks hastighet på 20 km/t
  • Påbudt med hjelm for de under 15 år
  • Kun lov til å være én person på elsparkesykkel

Hva dekker elsparkesykkelforsikringen?

Ansvarsforsikring Inkludert
Skade på fører og andre involverte personer X
Skader påført annet kjøretøy X
Skader påført ting og bygninger X
Rettshjelp X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

Ofte stilte spørsmål

Med små elektrisk kjøretøy menes kjøretøy som er elektrisk drevet motorvogn for én person, som har en maksimal hastighet på 20 km/t og veier opptil 70 kg inklusive batteri.
Forsikring på elsparkesykkel er lovpålagt.
Ja, ansvarsforsikring for elsparkesykkel følger elsparkesykkelen. Personen må kjøre etter loven.

Du kan kjøpe ansvarsforsikring, som er den pålagte forsikringen du trenger til din elsparkesykkel.

Ønsker du også å forsikre elsparkesykkelen for brann, tyveri og uhell kan du kjøpe en verdiforsikring.

Serienummeret finner du ofte under elsparkesykkelen, men det kan variere avhengig av produsent.

Nei, 20 km/t er maks fartsgrense på små elektriske kjøretøy. Går den fortere enn dette er det et ulovlig kjøretøy.