Hopp til innholdet
Det er lurt å forsikre fuglene sine

Fugleforsikring
  • Erstatning ved dødsfall som følge av sykdom, ulykke eller avlivning
  • Dekker kostnader til veterinærutgifter
  • Velg forsikringssummen selv - opptil 60 000 kr

Blir fuglen din syk eller skadet, kan veterinærkostnadene fort bli høye. Da lønner det seg å ha fugleforsikring, slik at de økonomiske konsekvensene ikke blir for store.

Fugleforsikringen gjelder i hele verden.

Om fuglen din skal forsikres for over 15 000 kr, må den være ringmerket for at forsikringen skal være gyldig.

  • Dødsfallsdekningen varer livet ut for fugl
  • Forsikringsverdien settes til det det koster å gjenskaffe tilsvarende fugl, inntil forsikringssummen
  • Veterinærutgifter dekkes inntil forsikringssummen man har valgt

Nyttig å vite

Fuglen må være mellom to måneder og syv år gammel når forsikringen kjøpes.

Alle lovlige fugleraser i Norge kan forsikres.

Hva dekker fugleforsikringen?

Inkluderer
Dødsfall eller avlivning X
Kostnader til veterinærbehandling, medisiner og forbindingssaker X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

Ofte stilte spørsmål

Ved veterinærutgifter trekkes en egenandel på 15 % per skadetilfelle, maksimalt 4 000 kr.

Har det skjedd noe nytt som påvirker saken din, eller du har fått ytterligere utgifter i forbindelse med skadesaken?

Du kan når som helst legge til flere dokumenter til skadesaken din, også når den har status som "lukket". Det vil bli behandlet.