Hopp til innholdet

Med katteforsikring får du bedre muligheter til å ta vare på katten din, hvis den skader seg eller blir syk.

Forsikringen gjelder i hele verden. For veterinærutgifter dekker vi kun kostnader påløpt i Europa.

Ved forsikringssum over 15 000 kr skal dyret være ID-merket (chipet) for at forsikringen skal være gyldig.

Den viktigste grunnen til å forsikre katten

Ikke alle katter har ni liv. Blir katten din syk eller skadet, dekkes den ikke av det offentlige helsevesenet slik som vi mennesker er. Det betyr at du som katteeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis katten din blir syk eller skadet, med mindre du har katteforsikring.

Forsikring ved død og forsvinning gjelder til katten har fylt ti år. Forsikringen for veterinærutgifter vil gjelde hele kattens levetid.

Nyttig å vite

Katten må være mellom to måneder og syv år gammel når forsikringen kjøpes.

Vi forsikrer alle katteraser som er lovlig i Norge.

Hva dekker katteforsikringen?

Super Standard
Tap av bruksverdi - for eksempel tap av bruksverdi for utstillingskatt eller katt du bruker til avling X
Kostnader til veterinærbehandling, medisiner og forbindingssaker  X X
Dødsfall, avlivning eller at katten blir bort  X X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

Ofte stilte spørsmål

Alle klinikker kan sende oss direkteoppgjør, men sjekk gjerne først med veterinæren/klinikken om de tilbyr direkteoppgjør.

Dersom veterinæren melder saken for deg (direkteoppgjør), trenger du ikke melde inn skaden på Min side.


Har det skjedd noe nytt som påvirker saken din, eller du har fått ytterligere utgifter i forbindelse med skadesaken?

Du kan når som helst legge til flere dokumenter til skadesaken din, også når den har status som "lukket". Det vil bli behandlet.

Ved veterinærutgifter trekkes en egenandel på 15 % per skadetilfelle, maksimalt 4 000 kr.