Hopp til innholdet

Kritisk sykdomsforsikring gir deg en engangsutbetaling som kan gjøre en vanskelig situasjon bedre, så du kan konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv.

Hvorfor bør du ha kritisk sykdomsforsikring?

En alvorlig sykdom er en stor belastning, både følelsesmessig og økonomisk. Med en kritisk sykdomsforsikring får du en engangsutbetaling dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. Du står fritt til å velge hva erstatningen skal brukes til, for eksempel

 • behandling på en privatklinikk eller tilleggsbehandling
 • dra på drømmeferien for deg og familien din
 • fri fra jobben eller redusert arbeidstid for deg eller dine nærmeste
 • kompensasjon for tapt inntekt for deg som er selvstendig næringsdrivende

Om kritisk sykdomsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Forsikringen skal dekke uforutsette hendelser. Derfor må du fylle ut en erklæring om egen helse når du kjøper forsikringen. Foreligger det symptomer som gir økt risiko for sykdom, kan du få tillegg i prisen, reservasjon eller avslag.

Nyttig å vite

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes fra du er 18 år til og med fylte 59 år.

Forsikringen opphører når du fyller 68 år.

Hva inngår i kritisk sykdomsforsikring?

Skattefri engangsutbetaling X
Valgfri størrelse på forsikringssummen X
Økonomisk handlefrihet - bruk pengene på det du ønsker X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for fullstendig oversikt.

Ofte stilte spørsmål

Forsikringssummen utbetales etter endelig diagnose av følgende sykdommer:

 • Hjerteinfarkt
 • Bypassopererte tilfeller av koronarsklerose
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Transplantasjoner
 • Hjernesvulst
 • Alvorlig brannskade
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne
 • Parkinson
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Alzheimer

Se detaljer over alle sykdommer som dekkes i vilkårene.

Vi må ha skriftlig bekreftelse på at du vil avslutte forsikringen. Dette gjør du ved å fylle ut et oppsigelsesskjema. Skjemaet laster du ned her.

Gjelder forsikringen din ektefelle/samboer må vedkommende signere skjemaet.

Når du har sendt inn helseerklæringen din, settes den i kraft midlertidig mens helseerklæringen din behandles. Da vil du begynne å betale for forsikringen også.

De fleste forsikringsselskapene har en avtale om rett til gjenopptak. Det betyr at du kan si opp forsikringen i det forrige selskapet når forsikringen settet midlertidig i kraft hos oss. Får du avslag, reservasjon eller tillegg på forsikringen hos oss, kan du gjenopprette den forsikringen du hadde i det forrige selskapet uten å sende inn ny helseerklæring. Sjekk at selskapet har denne avtalen, før du sier opp forsikringen.

I personforsikring er det ingen "vanlig" sum. Alle har forskjellige familiesituasjoner og forskjellig økonomi. Er du usikker, bør du ta en samtale med en rådgiver. 

Tenk nøye gjennom hvordan det vil påvirke deg og din familie om noe alvorlig skulle skje. Hva vil du/dere ha behov for dersom dere skulle bli rammet av en alvorlig sykdom?

Vi anbefaler deg også om å lese om arv på nettsidene til Norges domstoler og om uføretrygd på NAV sine nettsider.

4 gode grunner til å ha personforsikring

4 gode grunner til å vurdere personforsikring

Les mer