Hopp til innholdet
Har du barn bør du vurdere barneforsikring.
Barneforsikring

Er det nødvendig med barneforsikring?

En barneforsikring kan være et viktig økonomisk tilskudd til den offentlige støtten, hvis barnet ditt skulle få en alvorlig sykdom eller havne i en ulykke. Vi har samlet de gode grunnene til å forsikre det viktigste i livet ditt. 

Bedre økonomiske muligheter for familien

Sykdom og ulykke, enten det rammer voksne eller barn, kan føre til mange ekstra utgifter. Mange opplever at de offentlige støtteordningene ikke gir de mulighetene de ønsker når det skjer noe alvorlig med barna. Med en barne- og ungdomsforsikring, kan du fokusere på å være der for barna om det skulle skje noe, og ikke bekymre deg for om regnskapet skal gå rundt.

Her har vi samlet noen av det som inngår i forsikringen.

  • Ulykkesforsikring, som blant annet gir erstatning for medisinsk invaliditet ved en ulykke.
  • Blir barnet liggende på sykehus i mer enn fem dager, kan forsikringen gi deg dagpenger hvis du vil ta deg fri fra jobb for å være med barnet på sykehuset.
  • Trenger barnet behandling på grunn av ulykke, og behandlingstedet er langt hjemmefra, kan forsikringen dekke en del av reiseutgiftene.
  • Hvis barnet rammes av en alvorlig sykdom, kan du få erstatning som for eksempel kan brukes til alternativ behandling som ikke støttes av staten.
  • Trenger barnet ekstra pleie, og du har fått innvilget hjelpestønad fra NAV, gir forsikringen et supplement til dette, slik at pleie av barnet ikke går på alt for stort kompromiss av familiens økonomi.
  • Støtte til ombygging av boligen, dersom en sykdom eller ulykke gjør det nødvendig med endringer hjemme.
  • Mister du barnet ditt, kan du få en dødsfallerstatning – som kan være et godt bidrag til for eksempel begravelse, som er svært kostbart.

En trygg start på voksenlivet

En barne- og ungdomsforsikring sikrer ikke bare familien om noe skulle skje med barnet før det blir 18 år. Siden forsikringen gjelder frem til 26 år, gir den også en ekstra trygghet for barnet inn i voksenlivet. Når barna studerer, eller akkurat har begynt å etablere seg, vil de være dekket for uførhet, ulykke og alvorlige sykdommer frem til de selv får på plass personforsikring.

Uførekapital er en valgfri dekning. Å inkludere dette vil gi en ekstra sikkerhet for barnet om det blir ufør før det i det hele tatt får kommet seg ut i arbeidslivet. Uføretrygden fra NAV for unge som aldri har vært i arbeidslivet, er like liten som det en minstepensjonist får i støtte. Uførekapitalen kan være et godt bidrag til for eksempel egenkapital ved boligkjøp.

Ønsker du barne- og ungdomsforsikring, ta en prat med oss. Vi hjelper deg for å finne forsikringene du trenger for deg og dine.