Hopp til innholdet

Rettshjelp

Hvis du som privatperson kommer i en uenighet/tvist, kan du ha rett på dekning av utgifter til juridisk hjelp. Rettshjelpsforsikring er inkludert i flere av våre forsikringer, og dekker utgifter til advokat.

Husk at flere av våre forsikringer inkluderer rettshjelp.

Om rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikringen som er inkludert i flere av våre forsikringer, kan dekke juridisk hjelp tilknyttet det som er forsikret. Det er også mulig å søke dekning for utgifter til sakkyndige rapporter i tilknytning til tvisten.

Rettshjelpsforsikring er inkludert i:

 • hus-, hytte- og innboforsikring
 • bil- og båtforsikring
 • reiseforsikring
Send oss en henvendelse om du har kommet opp i en tvist

Har du kommet i en tvist?

Søknad med opplysning og dokumentasjon av tvisten kan sendes til oss på e-post. Advokaten din kan også søke på vegne av deg. 

Ofte stilte spørsmål

Du kan være dekket av rettshjelpsforsikringen, men du må sende søknad slik at vi kan vurdere mulighet for dekning. Søknaden kan sendes på e-post, med eventuelle vedlegg. Du kan per i dag ikke sende søknad på Min side.

Hva skal være med i søknaden?

 • Fortell hva tvisten består i. En tvist er oppstått dersom et krav er avvist, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig. Dersom den oppstod skriftlig, ber vi om at du vedlegger korrespondansen der dette framgår. Dersom den er oppstått muntlig, ber vi om å få oppgitt en ca. dato for dette. En tvist kan også oppstå ved passivitet fra motparten, det vil si manglende svar. Det er et krav at dette har skjedd over en periode på ca. 3 måneder, og at det er purret i denne perioden.
 • Dato for når tvisten oppstod.
 • Orientering om det økonomiske kravet i saken, evt. legg ved takstrapport.
 • Oppgi hvilken forsikring (forsikringsnummer) dette gjelder. Legg gjerne ved adresse eller registreringsnummeret (bil).

Søknaden kan sendes inn til skade@jbf.no.

De vanligste tvistene som forsikringene i JBF kan dekke er blant annet

 • Kjøp/salg av hus, hytte, bil, båt
 • Håndverkertjenester
 • Nabotvister
 • Erstatningskrav

Maksimal erstatning er 100 000 kroner.

De vanligste tvistene forsikringen ikke dekker:

 • Arv
 • Samlivsbrudd
 • Barnefordeling
 • Arbeidsforhold
 • Straffesaker
 • Tvister i tilknytning til søknader som behandles av det offentlige

Egenandelen er 4 000 kr + 20 prosent av det samlede av kravet.

Eksempel
Faktura fra advokat er på 10 000 kr inkl. mva. Først gjør vi fradrag for engangsegenadelen på 4 000 kr. Deretter gjør vi fradrag for den andre egenandelen på 20 prosent, det vil si 20 prosent av 6 000 kr. Erstatningen fra oss blir etter dette 4 800 kr. På de senere fakturene blir din egenandel 20 prosent.

Nei, vi gir ingen juridisk veiledning.

For å finne en advokat kan du besøke advokatenhjelperdeg.no, en nettside opprettet av Advokatforeningen. Dette er en god informasjonsside for bruk og valg av advokat.

Du står fritt til å velge advokat selv, vi trenger ikke å forhåndsgodkjenne advokaten. Det er 1 års meldefrist fra tvisten er oppstått og du har kontaktet advokat. Du kan kontakte advokat allerede nå, da vi ved dekning av saken dekker vår andel av utgiftene fra tvistetidspunktet.

Normal behandlingstid er to-tre uker. 

Ved ferieavvikling påregnes det noe lengre behandlingstid.

Ved reiser utenfor Norden har reiseforsikringen en begrenset rettshjelpsforsikring med egne bestemmelser. Disse kan du lese om i vilkårene for reiseforsikringen.